כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

הצטרפות לתוכנית עתיד
עמוד הבית >> הרשמה
הרשמה לתוכנית עתי”דניהול כספי של ביה"ס*
האם בי"ס שייך לרשת *
במידה וכן-איזו
צוות בית הספר (התאריכים העבריים נועדו על מנת לתת יחס אישי לכל אחד)


פירוט בעלי תפקידים מרכזיים בביה"ס
שם תפקיד הערות
מספרי תלמידים - צפי לשנה הקרובה
שכבה מספר כיתות מספר תלמידים הערות
א
ב
ג
ד
ה
ו
תוכניות שפועלות או עתידות לפעול בביה"ס בשנה הבאה
שם התוכנית מטרתה הגוף המפעיל הערות
הערות כלליות
תודה על שיתוף הפעולה - צוות עתי"ד
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש