כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> יחס אישי >> העצמת מנהלים
יחס אישי - העצמת מנהלים

תוכנית עתי"ד שמה לדגש את השימוש ב"שפה החיובית".
ביטוייה של השפה החיובית הוא בראש ובראשונה יחס המנהל למורים שבצוותו- מנהל כמנהיג הצוות מהווה דוגמא אישית למוריו מעריך ומוקיר את פועלם תוך כדי הצבת דרישות להתפתחותם האישית.
העצמת מורים היא תנאי יסוד לפיתוח מנהיגות חיובית. מכאן עולה הדרישה שחדר מורים יתנהל באווירה שיוונית, חיובית מכבדת ומוקירה, יחסי רעות, הכרת הטוב ותמיכה הדדית. נותנים למורים כוחות ותובנות  ליצירת קשר עמוק יותר עם התלמידים ולחווית למידה מכבדת המאפשרת  לעצב זהות דתית -ערכית.
התפיסה ההוליסטית של התוכנית מחייבת שיח ויצירת שפה אחידה של תובנות משותפות, נתינה ויצירה בין מערך בית הספר כולו: מנהלים, צוות חינוכי- בו כל מורה הוא מחנך  בכלל זה נכללים גם המורים המיקצועים בבית החינוך, התלמידים, הורי בית החינוך והקהילה.

דואר להורים
פרסום הנעשה להורים
יום עיון 5- קשרים וכישורים- לחזק לתחזק ולהתחזק.
תשע"ו
יום עיון בנושא כישורים חברתיים ומיומניות חברתיות.
יום עיון 4 גיוס כספים ואני -הילכו שניהם יחדיו?
תשע"ו
rn rn rn יום עיון בנושא גיוס כספים.
יום עיון 3- "בימים ההם בזמן הזה לנסות, להתנסות ,לעשות.
תשע"ו
rn יום עיון העוסק בזכרון השואה
יום עיון 2 "מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים"
תשע"ו
rn rn rn rn יום עיון בנושא תורה וחסד ככלי למנף את ביה"ס
יום עיון 1- "מעברים מגן לכאן"
תשע"ו
rn יום עיון ראשון למנהלי ורכזי עתי"ד לשנת תשע"ו.
ביקוש ועצה
הלכה למעשה מהשטח
rn שיח סביב נושאים בוערים
מדברים מהשטח
rn הלכה למעשה מהשטח
יום עיון בוגרים
בתי ספר בוגרים של עתיד
rn עתי"ד לבתי ספר בוגרי התוכנית
ימי עיון 7-8 תשעה
סוגרים פותחים
rn 2 ימי עיון המסכמים את השנה ונותנים כלים לשנה הבאה.
1
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש