כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> תורה >> תלמידים
תורה - תלמידים

העמקת אהבת התורה ולימודה מהווה מטרה מרכזית בפעולות עתי"ד.
לשם כך פותחו כלים חינוכיים כדוגמת יומן עתי"ד , יצירת פעילויות חינוכיות המחברות לתורה בלווי והדרכה ותוכנית משנני עתי"ד - ללימוד המקרא.
מימד זה רוצה להוסיף לבית החינוך, לתלמידים, להורים והקהילה הסובבת דרך ואמצעים להגדיל תורה ולהאדירה.

חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
מרכז עתי"ד
מרכז למידה
הקמת מרכז עתי"ד על פי ערך החודש הנלמד
ערכות חינוכיות
עשיה חינוכית
ערכות יחודיות סביב נושאים חינוכיים
מרחבי למידה
תכנית העשרה
קורסי בחירה במרחב הלמידה של התלמידים יחד עם ההורים
על הפרשה
לימוד משותף
מפגש הורים וילדים ללימוד משותף על הפרשה
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
כינוס עתי"ד
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי בימי שני הפותח את השבוע וביום שישי לסיכום השבוע.
המדרשיה
בית מדרש לבנות
בית מדרש לבנות כיתהד'-ו'
ממתק-מטיקה לשבת
חידות
חידות הקשורות למספרים בפרשת השבוע.
קידום למידה משמעותית למצוינות
שיפור הישגים לימודיים
צמצום פערים לימודיים
3
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש