כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> דעת >> צוות חינוכי
דעת - צוות חינוכי

חיבור הערכים הנלמדים בתוכנית ובעשייה החינוכית במסגרת עתי"ד מתוך אהבה ואמונה,
בהעמקה אל התורה שהיא תורת חיים ובשפה חיובית , מוסיפים לבית החינוך קומה נוספת של "דעת"
הבאים לידי ביטוי בשפה האחידה המתקבלת בבית החינוך, בלימוד מתוך יומן עתי"ד,
ובתכנים אותם בית החינוך מאמץ לכל השותפים לתוכנית: תלמידים, צוות חינוכי, קהילת ההורים והמעברים.

חדר מורים לומד
לימודים התכנים של יומן עתיד בחדר מורים
צוות עתי"ד
הקמת צוות עתי"ד מטעם מורים
הקמת צוות עתי"ד מטעם מורים
יום הערכות מורים
יום הערכות בסימן פנינו אל העתיד
השתלמות משנני עתיד תשעה
השתלמות למורים חדשים
משננים
בית מדרש ללימוד תוכנית משנני עתי"ד בהדרכתו של הרב בנימין גוטליב
חדר מורים יוצר ולומד
העצמת תחושת השייכות
פעם בשבוע / חודש סביב יומן עתי"ד נפגש חדר המורים ללמידה איכותית וערכית
אצלנו הכל בסדר
פעילויות לפסח
ערכה לימי חופשת הפסח למורים.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש