כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> דעת >> מעברים
דעת - מעברים

חיבור הערכים הנלמדים בתוכנית ובעשייה החינוכית במסגרת עתי"ד מתוך אהבה ואמונה,
בהעמקה אל התורה שהיא תורת חיים ובשפה חיובית , מוסיפים לבית החינוך קומה נוספת של "דעת"
הבאים לידי ביטוי בשפה האחידה המתקבלת בבית החינוך, בלימוד מתוך יומן עתי"ד,
ובתכנים אותם בית החינוך מאמץ לכל השותפים לתוכנית: תלמידים, צוות חינוכי, קהילת ההורים והמעברים.

חברותוא עם גני הילדים
מעברים
קיום חברותות בנושא יומן עתי,ד בגנים
מעברים
והעמידו תלמידים הרבה
בוקר הכרות של ההורים בבית ספר
בוקר הכרות עם כיתה א' והבית ספר
רצף גנים
יצירת קשר רציף עם הגנים
אירוח ילדי והורי גנים המזנים את בית ספר לפעילויות שונות
מפגשי מוכנות עם ילדי הגן
הגעת בנות הגן לבית ספר במהלך השנה
בנות הגן ידיעו לבית הספר במהלך השנה למספר מפגשים
מעבר לחטיבה
מעבר תלמידי כיתה ו'
רב בא לגן
פעילות בגנים
רב בית הספר מבקר בגני הילדים
רצף מעברים
עולים לא'
הגדלת הרישום לביה"ס על ידי שיווק וחשיפת ביה"ס בפני ההורים וילדי הגנים.
שומרים על קשר, יוצרים גשר
העלאת מספר הנרשמים למסגרות ההמשך.
חשיפת בוגרי ביה"ס בפני מסגרות החמ"ד העומדות בפניהם.
כיתה מאמצת
רצף בחמד
כיתה מאמצת גן
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש