כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
שעת העצמה
מיצוי מצוינות אישית
מיצוי כישרונות ומצוינות אישית בקרב התלמידים.
חידת הרב
חידת תלמידים בדף הקשר השבועי
שו"ת הרב
שיח רב
שאלות ותשובות בשיח רב בית הספר סביב נושא חודשי
גישור
מפגשי תקשורת
לימוד גישור בכיתות
קבוצת מנהיגות
כישורי תקשורת
יצירת קבוצת תלמידיםהזקוקה ליעול בכישורי תקשורת
לגעת בנשמה
חיזוק תקשורת
פיתוח מודל נשמ"ה- בנושא התקשורת הבין אישית
מצטייני מדליה
עידוד למצטינות
חלוקת מדליה לציון מצטיין שבועי
קבלה ליום הולדת
יצירת אקלים חינוכי טוב יותר
תלמידים החוגגים יום הולדת יקבלו על עצמם החלטה לשיפור ושינוי בשנה הבאה עליהם לטובה.
מעורבות קהילתית
פעילות בקהילה
יציאת תלמידים חודשית לפעילויות שונות בקהילה
טקס יומן עתי"ד
פעילות יומן עתי"ד
קבלת יומני עתי"ד באירוע חגיגי.
סעודה שלישית
גיבוש הורים וילדים
מפגש הורים וילדים בשבת עם סעודה שלישית.
משנני עתי"ד
למידת התורה בדרך חוויתית
תוכנית העצמה תורנית
הפנינג פתיחת מחצית
פתיחה רשמית
פתיחה חגיגית למחצית ב'
סיירת יום הולדת
עשייה חברתית
שיתוף תלמידים מתקשים ורתימתם לעשייה חיובית בבית הספר.
קידום למידה משמעותית למצוינות
שיפור הישגים לימודיים
צמצום פערים לימודיים
מבצע כרזות עין טובה
תחרות עיצוב כרזות
מבצע לעיצוב כרזות בין תלמידים נושאת פרסים.
בנק המצוות
חיזוק חיובי
ערך חודשי נבחר הקשור ליומן , חלוקת שוברים כחיזוק לערך זה
ממתק-מטיקה לשבת
חידות
חידות הקשורות למספרים בפרשת השבוע.
רגישון
עידוד והעצמה
פנקס עידוד ומילים טובות הניתן להורים לעידוד ילידיהם
המדרשיה
בית מדרש לבנות
בית מדרש לבנות כיתהד'-ו'
רק בשמחות
העצמה משפחתית ביחס אישי
בית הספר שולח ברכה לכל משפחה החוגגת אירוע משמח.
סדנאות תלמידים
מבצע
מבצע ערכי ליישום ערך ראיית הטוב ודו שיח.
מעמד הקהל
פעילות מועד מעצימה
rn rn rn rn rn פעילות קהילתית לזכר מעמד הקהל
ראש חודש יצירתי
פעילות בראשי חודשים
פעילות המשלבת אומנות ויצירה בראשי חודשים
משחקיית כבוד
אקלים מיטבי
שיפור וחיזוק ערכים באמצעות משחקיית כבוד
חדר פסק זמן
חדר מרגוע
חלל כיתה יעודי לפעילות הפגתית לתלמידים מתקשים.
טיול למצטייני הנבחרת
צופר לתלמידים מצטיינים
טיול לקבוצת תלמידים נבחרים כצ'ופר על לימוד ועמידה ביעדים.
לוח שנה הכיתה שבלב
לוח לאורך השנה
לוח שנה שיחלוק לכל תלמיד למהלך השנה.
מכתבים טובים
חיזוקים מניעים
עידוד חיובי באמצעות מכתבים להתנהגות נאותה של התלמידים.
שמירת הלשון
מבצע
לימוד הלכות שמירת הלשון תוך מתן דגש על כללי השיח הנאות והמכבד.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש