כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
בורסת היהלומים
כלכלת אסימונים
תוכנית ניהול התנהגות סביב מדדים מיצבי אקלים.
עידודון
מגנטים מעודדים
ערכת חיזוקים עם אמירות מעודדות
כינוס עתי"ד
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי בימי שני הפותח את השבוע וביום שישי לסיכום השבוע.
על הפרשה
לימוד משותף
מפגש הורים וילדים ללימוד משותף על הפרשה
עם הפנים לעליה
קידום עולים
שילוב העולים ובני משפחתם בבית הספר
חברותא
יצירת קשר הדוק בין השכבות
חונכות כיתה בוגרת עם כיתה צעירה יותר.
הצגה סביב נושא
פעילות ,הרצאות, סדנאות
הרצאות וסדנאות סביב נושא נבחר או שנתי
לקראת בגרות והתבגרות
גיל מצוות
תוכנית להורים ובוגרים לקראת גיל מצווה
ימי חשיפה
מפגשי גיבוש
ימי קהילה סביב ערכי עתי"ד
כיתה אלופה
מבצע מאחד סביב הקניית הרגלים והתנהגויות כיתתיות ובית ספריות
ליגת קריאה
עידוד הקריאה
חיזוק האהבה לקריאה סביב ערכים.
מכתבי נחת
חיזוק לימודי רגשי
מכתבי נחת משלוח מכתבי נחת להורים על התנהגות ילדיהם
פינת חי
העצמת תלמידים
הפעלת פינת חי מתווכת לתלמידים
ביכורים משלנו
ימי שיא
הפניניג המציג תוצרים ועבודה חינוכית
שגרירי עתי"ד
הטמעת ערכים
בכל ראש חודש כיתה משגררת ערך
חסד אקולוגי
מבצע
עידוד וחיזוק נושא השמירה על הסביבה.
מפגש בוגרים
מפגש בוגרים ויוצאי כיתות ו'
צל"ש
העצמת הכוחות
מסגרת פעולה המאפשרת להעלות על נס התנהגות חיובית בכל תחום.
כינוס ראש חודש
התכנסות מעצימה
פעילות ראשי חודשים באווירה קהילתית חמה ומזמינה
מסע מודעות
קיום מסע מודעות לשכבת ו'
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
מידי חודש בחודשו
במעגל השנה
פעילויות סביב לוח השנה
עונג שבת
כינוס יום שישי
כינוס שישי יחודי
טקסים
כינוס בית ספרי
טקס ברוח הערך החודשי/מועד קרב.
מדחום כיתתי
כלים להעצמת החינוך
כלי מדידה חינכי ללימוד ושיפור האקלים החברתי לימודי התנהגותי
לקראת חטיבה
מעברי בוגרים
מפגשים והכוונה של שכבות ה'-ו' לקראת החטיבה
למידה מבוססת פרויקטים
עידוד למידה
גישת הוראה ללמידה דינמית
חידונים בית ספריים
חידונים ושעשועים
חידונים בנושאים שונים במהלך השנה להעצמת אוצר הידע והתלמיד.
חקר נושא השבת
העמקה לערך
חקר תלמידי בית הספר על נושא השבת
הפנינג שמיטה
ימי שיא בנושא שמיטה
פעילות שיא סביב נושא השמיטה
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש