כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
שגרירי עתי"ד
הטמעת ערכים
בכל ראש חודש כיתה משגררת ערך
חסד אקולוגי
מבצע
עידוד וחיזוק נושא השמירה על הסביבה.
מפגש בוגרים
מפגש בוגרים ויוצאי כיתות ו'
צל"ש
העצמת הכוחות
מסגרת פעולה המאפשרת להעלות על נס התנהגות חיובית בכל תחום.
פותחים שנה בשמחה
פתיחה חגיגית
יריד פתיחה לשנה החדשה
כינוס ראש חודש
התכנסות מעצימה
פעילות ראשי חודשים באווירה קהילתית חמה ומזמינה
מסע מודעות
קיום מסע מודעות לשכבת ו'
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
מידי חודש בחודשו
במעגל השנה
פעילויות סביב לוח השנה
עונג שבת
כינוס יום שישי
כינוס שישי יחודי
טקסים
כינוס בית ספרי
טקס ברוח הערך החודשי/מועד קרב.
מדחום כיתתי
כלים להעצמת החינוך
כלי מדידה חינכי ללימוד ושיפור האקלים החברתי לימודי התנהגותי
גינה לימודית
הלכה למעשה
הקמת גינות לימודיות
לקראת חטיבה
מעברי בוגרים
מפגשים והכוונה של שכבות ה'-ו' לקראת החטיבה
למידה מבוססת פרויקטים
עידוד למידה
גישת הוראה ללמידה דינמית
חידונים בית ספריים
חידונים ושעשועים
חידונים בנושאים שונים במהלך השנה להעצמת אוצר הידע והתלמיד.
חקר נושא השבת
העמקה לערך
חקר תלמידי בית הספר על נושא השבת
הפנינג שמיטה
ימי שיא בנושא שמיטה
פעילות שיא סביב נושא השמיטה
לימוד שנת שמיטה
שנת השבע
לימוד הלכתי להכרת מושג השמיטה הלכות ודינים
חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
מנהיגות ציונית פורצת דרך
ערב סיכום לנושא החקר הבית ספרי
חקר ותוצרי עבודה ולמידה בנושא " מנהיגות ציונית פורצת דרך"
העמקת החינוך לערכים
נושא שנתי מרכזי
בחירת נושא מרכזי לעיסוק במהלך השנה
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
חידוני עתי"ד
אהבה וחיבור לנלמד
חידון על התכנים שנלמדו בסיום כל מחצית מיומן עתי"ד.
מסלולים
פעילות לפסח
חוברת פעילות לתלמידים לימי חופשת הפסח
יומ- יומי
פעילות לפסח
ערכה מפעילה לימי חופשת הפסח.
עושים סדר
פעילות לפסח
ערכה לחופשת הפסח לתלמידים
רגע תלמוד
תלמוד ישראלי בלימוד יומי
מבצע עין טובה
rn rn rn מבצע עין טובהrnrn במהלך חודש כסלו יחולקו לתלמידים עיניים על מעשי חסד, ראיית טוב בזולת, לימו...
ליגת ערכים טעם החיים
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש