כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
לימוד שנת שמיטה
שנת השבע
לימוד הלכתי להכרת מושג השמיטה הלכות ודינים
חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
מנהיגות ציונית פורצת דרך
ערב סיכום לנושא החקר הבית ספרי
חקר ותוצרי עבודה ולמידה בנושא " מנהיגות ציונית פורצת דרך"
העמקת החינוך לערכים
נושא שנתי מרכזי
בחירת נושא מרכזי לעיסוק במהלך השנה
חידוני עתי"ד
אהבה וחיבור לנלמד
חידון על התכנים שנלמדו בסיום כל מחצית מיומן עתי"ד.
מסלולים
פעילות לפסח
חוברת פעילות לתלמידים לימי חופשת הפסח
יומ- יומי
פעילות לפסח
ערכה מפעילה לימי חופשת הפסח.
הפסקה פעילה בנושא עשרה בטבת
הפסקה פעילה
שבת קהילה
שבת מיוחדת לתלמידי בית הספר
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
יום סבבא
יום שיא לסבים ולסבתות בחודש טבט לקראת יום המשפחה
יום שיא סבים וסבתות
ערב סיום חומשים
בשיתוף ההורים
ערב סיום חומשים כיתות ג'-ו' בשיתוף ההורים
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
משימה לחופשה
בית חינוך כמשפחה
המשך הקשר בין תלמידים לצוות גם בחופשה הגדולה
שבוע חברים
העצמת חברי הכיתה
גיבוש ילדי הכיתה, יצירת קשרים חדשים
גלויות שנה טובה
שנה טובה מבית הספר
וקמת בבוקר
לימוד של בוקר לפני תחילת הלימודים
מזכרת מאירוע לאירוע
מתן מזכרת באירועים שונים
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
סיירת משכיני שלום
אקלים מיטבי
חינוך לאחריות ומנהיגות עצמאית ולערבות הדדית.
עבודת צוות
ארגז כלים למורה
ארגז כלים למורה לפעילות odt
לקראת בת מצווה
לימוד משותף
לימוד משותף סבתות אימהות ובנות לקראת בת מצווה
קיוסק המצוות- מרכול
חיזוק התנהגות נאותה בהפסקות
אמצעי פשוט ובסיסי לעיצוב התנהגות נקרא בשפה המקצועית " כלכלת אסימונים"
חדר חיזוקים
העצמה
עידוד התנהגות טובה על ידי שימוש בחיזוקים חיוביים
הורים מספרים
סיפורי עליה ארצה
הזמנת הורים עולים חדשים לספר את סיפור עלייתם ארצה
קייטנת פסח
גיבוש תלמידים
גיבוש תורני ערכי לתלמידים
אבות ביצירה
שיפור אווירה תורנית
טיפוח אהבת התורה בכל תלמיד בבית ספר
צלצול מלווה מכלה
חידון מצוא"ש על פרשת שבוע
יצירת שיח עם רב בית הספר
ליגת ערכים טעם החיים
חיזוק התנהגות נאותה בהפסקות
חיזוק למידות וערכים גם במגרש של חברת הילדים.
קיוסק "עשה טוב"
חיזוק התנהגויות חיוביות בשיטת ה"אסימונים"
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש