כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
מדחום כיתתי
כלים להעצמת החינוך
כלי מדידה חינכי ללימוד ושיפור האקלים החברתי לימודי התנהגותי
לקראת חטיבה
מעברי בוגרים
מפגשים והכוונה של שכבות ה'-ו' לקראת החטיבה
למידה מבוססת פרויקטים
עידוד למידה
גישת הוראה ללמידה דינמית
חידונים בית ספריים
חידונים ושעשועים
חידונים בנושאים שונים במהלך השנה להעצמת אוצר הידע והתלמיד.
חקר נושא השבת
העמקה לערך
חקר תלמידי בית הספר על נושא השבת
הפנינג שמיטה
ימי שיא בנושא שמיטה
פעילות שיא סביב נושא השמיטה
לימוד שנת שמיטה
שנת השבע
לימוד הלכתי להכרת מושג השמיטה הלכות ודינים
חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
מנהיגות ציונית פורצת דרך
ערב סיכום לנושא החקר הבית ספרי
חקר ותוצרי עבודה ולמידה בנושא " מנהיגות ציונית פורצת דרך"
העמקת החינוך לערכים
נושא שנתי מרכזי
בחירת נושא מרכזי לעיסוק במהלך השנה
חידוני עתי"ד
אהבה וחיבור לנלמד
חידון על התכנים שנלמדו בסיום כל מחצית מיומן עתי"ד.
מסלולים
פעילות לפסח
חוברת פעילות לתלמידים לימי חופשת הפסח
יומ- יומי
פעילות לפסח
ערכה מפעילה לימי חופשת הפסח.
עושים סדר
פעילות לפסח
ערכה לחופשת הפסח לתלמידים
מבצע עין טובה
rn rn rn מבצע עין טובהrnrn במהלך חודש כסלו יחולקו לתלמידים עיניים על מעשי חסד, ראיית טוב בזולת, לימו...
ליגת ערכים טעם החיים
הפסקה פעילה בנושא עשרה בטבת
הפסקה פעילה
הורות בהתעוררות
פעילות משותפת הורים תלמידים
שבת קהילה
שבת מיוחדת לתלמידי בית הספר
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
מאירים את השבת
קבלת שבת בכיכר העיר
סיירת גני ילדים
ביקורים של תלמידי הבית ספר בגנים
תוכנית ביקור חוויתית ורציפים בגני ילדים
יום סבבא
יום שיא לסבים ולסבתות בחודש טבט לקראת יום המשפחה
יום שיא סבים וסבתות
ערב סיום חומשים
בשיתוף ההורים
ערב סיום חומשים כיתות ג'-ו' בשיתוף ההורים
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
משימה לחופשה
בית חינוך כמשפחה
המשך הקשר בין תלמידים לצוות גם בחופשה הגדולה
שבוע חברים
העצמת חברי הכיתה
גיבוש ילדי הכיתה, יצירת קשרים חדשים
פנקס המילים הטובות
חיזוק חוזקות
כתיבת מכתבי נחת לתלמידים ולמורים.
גלויות שנה טובה
שנה טובה מבית הספר
וקמת בבוקר
לימוד של בוקר לפני תחילת הלימודים
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש