כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
נקודה טובה
הורים מיישמים שפה בית ספרית
הפסקה פעילה בנושא עשרה בטבת
הפסקה פעילה
הורות בהתעוררות
פעילות משותפת הורים תלמידים
שבת קהילה
שבת מיוחדת לתלמידי בית הספר
קיר עתיד
יצירת קיר מרכזי בלב בית הספר
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
מאירים את השבת
קבלת שבת בכיכר העיר
סיירת גני ילדים
ביקורים של תלמידי הבית ספר בגנים
תוכנית ביקור חוויתית ורציפים בגני ילדים
יום סבבא
יום שיא לסבים ולסבתות בחודש טבט לקראת יום המשפחה
יום שיא סבים וסבתות
ערב סיום חומשים
בשיתוף ההורים
ערב סיום חומשים כיתות ג'-ו' בשיתוף ההורים
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
משימה לחופשה
בית חינוך כמשפחה
המשך הקשר בין תלמידים לצוות גם בחופשה הגדולה
מועצת תלמידים
פיתוח מנהיגות
הפעלת התלמידים לרווחת וגיבוש ביה"ס, פיתוח מנהיגות צעירה בבית הספר.
שבוע חברים
העצמת חברי הכיתה
גיבוש ילדי הכיתה, יצירת קשרים חדשים
פנקס המילים הטובות
חיזוק חוזקות
כתיבת מכתבי נחת לתלמידים ולמורים.
גלויות שנה טובה
שנה טובה מבית הספר
וקמת בבוקר
לימוד של בוקר לפני תחילת הלימודים
קהילה מעשירה
אנשי קהילה מגיעים לבית הספר להעשיר ולחשוף את תלמידי בית החינוך
מועדוני קריאה
עידוד הקריאה
ערב כיתתי לתלמידים והוריהם סביב ספר אחיד שכל הכיתה קראה בזמן מקביל עידוד קריאה בבית הספר
מפגש מצטיינות שבועי
מפגש מצטיינות שבועי עם המנהלת
סופר המידות
קניית פרסים בחדר נקודות טובות
סופר המידות - קניית פרסים בנקודות טובות
מזכרת מאירוע לאירוע
מתן מזכרת באירועים שונים
מבצע קיץ
חיזוק התנהגותה נאותה
מבצע קית כולל פנקס חותמות ותמריצים ליישום המטרה האישית של כל תלמידה, כמו כן יופעל קיוסק של תלמידו...
מעורבות חברתית
פעילות בקהילה
יציאה חודשית לפעילויות שונות בקהילה
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
פעילויות תורניות
כינוסים ופעילויות
פעילויות תורניות בית ספריות
ערבי הורים ותלמידים - ימי שיא
חמ"ד וקהילה - מיצוי כשרונות והופעת ילדי ביה"ס.
rn rn rn rn במהלך השנה יתקיימו שני ערבים פסטיגל בחנוכה ובמות דיבור בשיטת TED בשבוע החמ"ד בהם ישתת...
סיירת משכיני שלום
אקלים מיטבי
חינוך לאחריות ומנהיגות עצמאית ולערבות הדדית.
משפחה מפצחת
מעורבות הורים ביומן עתיד
משפחה מפצחת- חידון שבועי נושא פרסים על פרשת השבוע/ תכני יומן עתי"ד
ערב שיא בנושא ירושלים
ערב בנושא ירושלים
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש