כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
צלצול מלווה מכלה
חידון מצוא"ש על פרשת שבוע
יצירת שיח עם רב בית הספר
ליגת ערכים טעם החיים
חיזוק התנהגות נאותה בהפסקות
חיזוק למידות וערכים גם במגרש של חברת הילדים.
קיוסק "עשה טוב"
חיזוק התנהגויות חיוביות בשיטת ה"אסימונים"
יום לימוד תורה
יום העצמה תורנית
יום מלווה בהרצאות וסדנאות לימוד בכל הכיתות בתכנים תורניים.
לקראת שבת לכו ונלכה
חיזוק ערכים
חיזוק ערך השבת בקרב תלמידים ומשפחותיהם
הפעלה ליום פורים
אוירת החג- שוק פורים
פעילות שכולה חוויה ושיתוף
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
קבלת כיתה א
הכרות
מפגש הכרות ופתיחת שנה לילדי כיתה א'
מצטייני חודש
כינוס ראש חודש וחלוקת תעודות הצטיינות
rn בכל חודש מתקיים כינוס ראש חודש ובן מקבלים תלמידים מצטיינים תעודות הצטיינות בנושאים שונים: התנה...
נקודה טובה
הורים מיישמים שפה בית ספרית
גינה לימודית
הלכה למעשה
הקמת גינות לימודיות
פותחים שבוע
כינוס שבועי
טקס בית ספרי שבועי להתחלות טובות
מעורבות חברתית
פעילות בקהילה
יציאה חודשית לפעילויות שונות בקהילה
קיר עתיד
יצירת קיר מרכזי בלב בית הספר
קיר עתיד בנושאים שונים בניהם : יום ירושלים, בית המקדש, חגים ומועדים מצטיינים וכו
מועדוני קריאה
עידוד הקריאה
ערב כיתתי לתלמידים והוריהם סביב ספר אחיד שכל הכיתה קראה בזמן מקביל עידוד קריאה בבית הספר
סיירות
אני נותן משמע אני קיים
רגע תלמוד
תלמוד ישראלי בלימוד יומי
אחריות זה בידיי
הפיכת מסדרון בית ספר למקום שקט
הפיכת המסדרון למקום שקט על ידי למידת קבוצות פרטניות
עידוד למצוינות
יצירת אקלים חינוכי מיטבי
עידוד תלמידים למצויינות מתוך לימוד יומי ושימוש בחיזוקים חיוביים
הפנינג הורים וילדים
בניין האמון והקשר האישי
פעילות גיבוש עם מפעיל חיצוני בשיתוף ההורים
פעילות ליום העצמאות
פעילות ליום העצמאות
פעילות ליום ירושלים
פעילות ליום ירושלים
פעילות לספירת העומר
פעילויות שונות לספירת העומר
פעילויות לספירת העומר
פעילויות ליום השואה
פעילות ליום השואה
פעילות ליום השואה
חברותות הורים וילדים
לימוד משותף
הורים ותלמידים בלימוד משותף .
מפגש מצטיינות שבועי
מפגש מצטיינות שבועי עם המנהלת
נראות בית הספר
סיפור נראות בית הספר
ערבי הורים ותלמידים - ימי שיא
חמ"ד וקהילה - מיצוי כשרונות והופעת ילדי ביה"ס.
rn rn rn rn במהלך השנה יתקיימו שני ערבים פסטיגל בחנוכה ובמות דיבור בשיטת TED בשבוע החמ"ד בהם ישתת...
מועצת תלמידים
פיתוח מנהיגות
הפעלת התלמידים לרווחת וגיבוש ביה"ס, פיתוח מנהיגות צעירה בבית הספר.
פעילויות תורניות
כינוסים ופעילויות
פעילויות תורניות בית ספריות
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש