כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
מפגשי מנהיגות הורים
מפגשי הורים לבניית תקשורת מעצימת סמכות
כיתת אולפן
שילוב והעצמת השייכות
פעילות עם ילדי האולפן והורים
תקשורת מקדמת
תקשורת להורים
מפגשי הורים במהלך השנה לשיחות סביב תקשורת
סעודה שלישית
גיבוש הורים וילדים
מפגש הורים וילדים בשבת עם סעודה שלישית.
רגישון
עידוד והעצמה
פנקס עידוד ומילים טובות הניתן להורים לעידוד ילידיהם
ערבי במ"ה
חיזוק הקשר- בית הספר והקהילה
rn rn העצמת ההנהגה ההורית, דיאלוג וכלים חינוכיים.rnrn שיתוף ההורים בתהליכים חינוכיים ובנעשה בבית הספ...
רק בשמחות
העצמה משפחתית ביחס אישי
בית הספר שולח ברכה לכל משפחה החוגגת אירוע משמח.
שבת עולים
שבת למשפחות העולים
שבת אירוח למשפחות עולים
על הפרשה
לימוד משותף
מפגש הורים וילדים ללימוד משותף על הפרשה
עם הפנים לעליה
קידום עולים
שילוב העולים ובני משפחתם בבית הספר
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
לקראת בגרות והתבגרות
גיל מצוות
תוכנית להורים ובוגרים לקראת גיל מצווה
ימי חשיפה
מפגשי גיבוש
ימי קהילה סביב ערכי עתי"ד
ביכורים משלנו
ימי שיא
הפניניג המציג תוצרים ועבודה חינוכית
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
ערב לאימא
הוקרה
ערב גיבוש והוקרה לאימהות
הורות בהתעוררות
פעילות משותפת הורים תלמידים
מחזקים את הטוב
הורות של סמכות
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
יום המורה
יום המורה שמח
ערבי קהילה
קיום 3-4 ערבי קהילה לאורך השנה.
גלויות שנה טובה
שנה טובה מבית הספר
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
לקראת בת מצווה
לימוד משותף
לימוד משותף סבתות אימהות ובנות לקראת בת מצווה
הורים לומדים עתי"ד
למידה סביב עתי"ד
שותפות הורים בשפה החינוכית של עת"ד
הורים מספרים
סיפורי עליה ארצה
הזמנת הורים עולים חדשים לספר את סיפור עלייתם ארצה
צ'ופר ועד הורים
הכרת הטוב
קניית מתנות הוקרה לועד ההורים
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
ראשי חודשים
חיזוק תחושת השייכות
שייכות ומשפחתיות בקרב צוות המורים, חיזוק הקשר לביה"ס והתחושה שחושבים עליהם.
נקודה טובה
הורים מיישמים שפה בית ספרית
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש