כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
מפגשי מנהיגות הורים
מפגשי הורים לבניית תקשורת מעצימת סמכות
כיתת אולפן
שילוב והעצמת השייכות
פעילות עם ילדי האולפן והורים
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
טיול סליחות
סיור
פעילות תלמידים בסיור סליחות
הורים וילדים סביב מועדים
פעילות משותפת הורים וילדים
פעילויות משותפות הורים וילדים לקראת מועדי השנה
תקשורת מקדמת
תקשורת להורים
מפגשי הורים במהלך השנה לשיחות סביב תקשורת
סעודה שלישית
גיבוש הורים וילדים
מפגש הורים וילדים בשבת עם סעודה שלישית.
הורים לומדים עתי"ד
למידה סביב עתי"ד
שותפות הורים בשפה החינוכית של עת"ד
רגישון
עידוד והעצמה
פנקס עידוד ומילים טובות הניתן להורים לעידוד ילידיהם
הפנינג הורים וילדים
בניין האמון והקשר האישי
פעילות גיבוש עם מפעיל חיצוני בשיתוף ההורים
ערבי במ"ה
חיזוק הקשר- בית הספר והקהילה
rn rn העצמת ההנהגה ההורית, דיאלוג וכלים חינוכיים.rnrn שיתוף ההורים בתהליכים חינוכיים ובנעשה בבית הספ...
רק בשמחות
העצמה משפחתית ביחס אישי
בית הספר שולח ברכה לכל משפחה החוגגת אירוע משמח.
שבת עולים
שבת למשפחות העולים
שבת אירוח למשפחות עולים
צ'ופר ועד הורים
הכרת הטוב
קניית מתנות הוקרה לועד ההורים
על הפרשה
לימוד משותף
מפגש הורים וילדים ללימוד משותף על הפרשה
עם הפנים לעליה
קידום עולים
שילוב העולים ובני משפחתם בבית הספר
מנהיגות הורית
ועד הורים
הקמת צוות הורים נרחב שמתכנס דן בפעילויות הבית ספריות המתוכננות ומגוייס להפעלתן
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
לקראת בת מצווה
לימוד משותף
לימוד משותף סבתות אימהות ובנות לקראת בת מצווה
לקראת בגרות והתבגרות
גיל מצוות
תוכנית להורים ובוגרים לקראת גיל מצווה
ימי חשיפה
מפגשי גיבוש
ימי קהילה סביב ערכי עתי"ד
הורים מספרים
סיפורי עליה ארצה
הזמנת הורים עולים חדשים לספר את סיפור עלייתם ארצה
ביכורים משלנו
ימי שיא
הפניניג המציג תוצרים ועבודה חינוכית
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
בית מדרש להורים
ערבי חינוכי מעשיר
ערבי למידה לקהילת ההורים של תלמידי בית הספר והגנים.
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
ערב לאימא
הוקרה
ערב גיבוש והוקרה לאימהות
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
נקודה טובה
הורים מיישמים שפה בית ספרית
דואר להורים
פרסום הנעשה להורים
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש