כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
הורים מספרים
סיפורי עליה ארצה
הזמנת הורים עולים חדשים לספר את סיפור עלייתם ארצה
בית מדרש להורים
ערבי חינוכי מעשיר
ערבי למידה לקהילת ההורים של תלמידי בית הספר והגנים.
צ'ופר ועד הורים
הכרת הטוב
קניית מתנות הוקרה לועד ההורים
חברותות הורים וילדים
לימוד משותף
הורים ותלמידים בלימוד משותף.
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
הורים וילדים סביב מועדים
פעילות משותפת הורים וילדים
פעילויות משותפות הורים וילדים לקראת מועדי השנה
ראשי חודשים
חיזוק תחושת השייכות
שייכות ומשפחתיות בקרב צוות המורים, חיזוק הקשר לביה"ס והתחושה שחושבים עליהם.
מנהיגות הורית
ועד הורים
הקמת צוות הורים נרחב שמתכנס דן בפעילויות הבית ספריות המתוכננות ומגוייס להפעלתן
נקודה טובה
הורים מיישמים שפה בית ספרית
משפחה מפצחת
מעורבות הורים ביומן עתיד
משפחה מפצחת- חידון שבועי נושא פרסים על פרשת השבוע/ תכני יומן עתי"ד
ערב שיא
קיום ערב שיא סביב נושא מרכזי/ שנתי
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש