כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
חקר נושא השבת
העמקה לערך
חקר תלמידי בית הספר על נושא השבת
לימוד שנת שמיטה
שנת השבע
לימוד הלכתי להכרת מושג השמיטה הלכות ודינים
חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
חידוני עתי"ד
אהבה וחיבור לנלמד
חידון על התכנים שנלמדו בסיום כל מחצית מיומן עתי"ד.
ערכות חינוכיות
עשיה חינוכית
ערכות יחודיות סביב נושאים חינוכיים
מרכז עתי"ד
מרכז למידה
הקמת מרכז עתי"ד על פי ערך החודש הנלמד
רגע תלמוד
תלמוד ישראלי בלימוד יומי
שבת קהילה
שבת מיוחדת לתלמידי בית הספר
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
ערב סיום חומשים
בשיתוף ההורים
ערב סיום חומשים כיתות ג'-ו' בשיתוף ההורים
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
וקמת בבוקר
לימוד של בוקר לפני תחילת הלימודים
פעילות חוויתית ערכית
חוויה לערך
rn פעילות מעצימה ערכית וחויתית .
מפגש מצטיינות שבועי
מפגש מצטיינות שבועי עם המנהלת
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
קייטנת פסח
גיבוש תלמידים
גיבוש תורני ערכי לתלמידים
שמחה
הגברת לימוד השמחה בקרב המחנכים והמורים בבית הספר
יצירת שיח משותך של שמחה והכרה בין המחכנים
אבות ביצירה
שיפור אווירה תורנית
טיפוח אהבת התורה בכל תלמיד בבית ספר
חברותות הורים וילדים
לימוד משותף
הורים ותלמידים בלימוד משותף.
חידון עתיד
חידונים
חידות מנושאי עתי"ד להורים ולילדים
חדר מורים לומד
לימודים התכנים של יומן עתיד בחדר מורים
יום לימוד תורה
יום העצמה תורנית
יום מלווה בהרצאות וסדנאות לימוד בכל הכיתות בתכנים תורניים.
משנני עתיד
למידת התורה בדרך חוויתית
למידת התורה בדרך חוויתית פשט התורה
פעילויות תורניות
כינוסים ופעילויות
פעילויות תורניות בית ספריות
משננים
בית מדרש ללימוד תוכנית משנני עתי"ד בהדרכתו של הרב בנימין גוטליב
גינה לימודית
הלכה למעשה
הקמת גינות לימודיות
יומן עתי''ד
יצירת שפה משותפת של ערכים ומידות בקרב התלמידים
יצירת שיף משותף ולימוד בין כל תלמידי בית הספר בתכני יומן עתי''ד
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש