כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
יומן עתי''ד
יצירת שפה משותפת של ערכים ומידות בקרב התלמידים
rn יצירת שיף משותף ולימוד בין כל תלמידי בית הספר בתכני יומן עתי''ד
מפגש מצטיינות שבועי
מפגש מצטיינים שבועיים עם המנהל
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש