כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
ערבי במ"ה
חיזוק הקשר- בית הספר והקהילה
rn rn העצמת ההנהגה ההורית, דיאלוג וכלים חינוכיים.rnrn שיתוף ההורים בתהליכים חינוכיים ובנעשה בבית הספ...
מליאת גיבוש
מליאה חודשית
חיזוק הלכידות הקבוצתית בצוות
איסוף מצרכי מזון
פעילות מפעילה להתנדבות
מבצע איסוף
סדנאות תלמידים
מבצע
מבצע ערכי ליישום ערך ראיית הטוב ודו שיח.
ראש חודש יצירתי
פעילות בראשי חודשים
פעילות המשלבת אומנות ויצירה בראשי חודשים
משחקיית כבוד
אקלים מיטבי
שיפור וחיזוק ערכים באמצעות משחקיית כבוד
חדר פסק זמן
חדר מרגוע
חלל כיתה יעודי לפעילות הפגתית לתלמידים מתקשים.
מכתבים טובים
חיזוקים מניעים
עידוד חיובי באמצעות מכתבים להתנהגות נאותה של התלמידים.
שמירת הלשון
מבצע
לימוד הלכות שמירת הלשון תוך מתן דגש על כללי השיח הנאות והמכבד.
בורסת היהלומים
כלכלת אסימונים
תוכנית ניהול התנהגות סביב מדדים מיצבי אקלים.
יצאת צדיק
חיזוק חיובי
מורות תורניות / תלמידים נבחרים מתגמלות/ים תלמידים על מעשי חסד
כינוס עתי"ד
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי בימי שני הפותח את השבוע וביום שישי לסיכום השבוע.
חברותא
יצירת קשר הדוק בין השכבות
חונכות כיתה בוגרת עם כיתה צעירה יותר.
ימי חשיפה
מפגשי גיבוש
ימי קהילה סביב ערכי עתי"ד
מילים חמות
מכתב העצמה
פתקי חיזוק ופרגון מצד ההנהלה והצוות
טיול גיבוש למורים
חיזוק תחושת השייכות
פעילות גיבוש והעצמה למורי בית החינוך.
שיפור חזות חדר מורים
אקלים מיטבי
הפיכת חדר מורים למקום נעים וידידותי
צל"ש
העצמת הכוחות
מסגרת פעולה המאפשרת להעלות על נס התנהגות חיובית בכל תחום.
כינוס ראש חודש
התכנסות מעצימה
פעילות ראשי חודשים באווירה קהילתית חמה ומזמינה
צופר ראש חודש
העצמת צוות חינוכי
עידוד תחושת השייכות והערבות בבית הספר תוך העלאת המוטיבציה וגאוות היחידה.
חדר מורים יוצר ולומד
העצמת תחושת השייכות
פעם בשבוע / חודש סביב יומן עתי"ד נפגש חדר המורים ללמידה איכותית וערכית
עונג שבת
כינוס יום שישי
כינוס שישי יחודי
סביבה לימודית
שיפור חזות בית הספר
מראה פנים חדשות שמקדמות את באי בית הספר בסביבה הלימודית
טקסים
כינוס בית ספרי
טקס ברוח הערך החודשי/מועד קרב.
מדחום כיתתי
כלים להעצמת החינוך
כלי מדידה חינכי ללימוד ושיפור האקלים החברתי לימודי התנהגותי
מרכז עתי"ד
מרכז למידה
הקמת מרכז עתי"ד על פי ערך החודש הנלמד
פתיחת שנה בניגון ושמחה
יצירת אווירה נעימה בקב התלמידים ביום הראשון
הצטיינות כיתתית
חינוך לערכים
שאיפה למצוינות כיתתית
בוקר הכרות של ההורים בבית ספר
בוקר הכרות עם כיתה א' והבית ספר
ערב התעוררות
ערב התעוררות לקראת יום הכיפורים
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש