כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
פנקס המילים הטובות
חיזוק חוזקות
כתיבת מכתבי נחת לתלמידים ולמורים.
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
חדר מורים לומד
לימודים התכנים של יומן עתיד בחדר מורים
בית מדרש הורים וילדים
חיזוק קשר קהילה ,אקלים חיובי
לימוד/ פעילות הורים וילדים משותפת.
ליגת ערכים
פעילות ספורטיבית מלווה בערכים
דף הסבר לליגת ערכים
עוגה בשישי
עוגה ומתכון לשבת
כל מורה בתורנות מביאה עוגה ביום שישי לשיחה קבוצתית של המורות. על המורה התורנית להביא מתכון ובסוף...
מבצעים
עידוד לעליה והתקדמות
מבצעים מעודדי מוטיבציה ושיפור התנהגות במהלך השנה. לקראת החורף ילמדו על אחריות , יקבלו התלמידו...
ימי הולדת ביחס אישי
חיזוק הקשר האישי והרגשת השייכות על ידי תוך מתן יחס אישי
סיירת גני ילדים
ביקורים של תלמידי הבית ספר בגנים
rn תוכנית ביקור חוויתית ורציפים בגני ילדים
ליגת ערכים
העצמת תלמידים אקלים מיטבי העצמת בית ספר הישגים לימודיים
rn rn קיום ליגה ספורטיבית בין השכבות בהלימה של ערך חינוכי לכל קבוצה להטמעת הערכים הנבחרים בקרב התלמי...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש