כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עלון תורני שבועי
עלון שבועי הנכתב על ידי רב ביה"ס בשיתוף התלמידים.
עיתונות מקומית
פירסום
הפצת מידע אודות הנעשה בביה"ס בעיתונות המקומית.
ביקור חולים
עם הפנים לקהילה
ביקורי תלמידים במחלקת ילדים
ביקור בבית אבות
עם הפנים לקהילה
תלמידים מתנדבים בבית אבות
שי לחיילים
פעילות מפעילה להתנדבות
מבצע איסוף חבילות שי לחיילים
גשר בין עולמות
קבלת שבת שיתופית
תלמידים נפגשים בחוגים ופעילויות משותפות בקהילה.
עוגה משפחתית
שישי משפחתי
חידון שבועי נושא פרס-" עוגה משפחתית"
מעברים- והעמידו
עתי"ד בגן
הזמנת ילדי הגנים להצגות ומופעים.
ערבי במ"ה
חיזוק הקשר- בית הספר והקהילה
rn rn העצמת ההנהגה ההורית, דיאלוג וכלים חינוכיים.rnrn שיתוף ההורים בתהליכים חינוכיים ובנעשה בבית הספ...
איסוף מצרכי מזון
פעילות מפעילה להתנדבות
מבצע איסוף
בונים סוכה
מבצע
עזרה בבניית סוכות לזקני המושב
מעמד הקהל
פעילות מועד מעצימה
rn rn rn rn rn פעילות קהילתית לזכר מעמד הקהל
שבת עולים
שבת למשפחות העולים
שבת אירוח למשפחות עולים
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
ערבים פתוחים
שיתוף הורים בנעשה
עדכון הורים בעשייה החינוכית
בוקר הכרות של ההורים בבית ספר
בוקר הכרות עם כיתה א' והבית ספר
יום סבבא
יום שיא לסבים ולסבתות בחודש טבט לקראת יום המשפחה
יום שיא סבים וסבתות
ערבי קהילה
קיום 3-4 ערבי קהילה לאורך השנה.
מזכרת מאירוע לאירוע
מתן מזכרת באירועים שונים
יום לימוד תורה
יום העצמה תורנית
יום מלווה בהרצאות וסדנאות לימוד בכל הכיתות בתכנים תורניים.
עם הפנים לקהילה
מבצע התנדבות
הכיתות השונות תורמות לקהילה במספר מקומות באופן עיקבי
ערבי קהילה
ערבי קהילה לכלל התלמידים והוריהם בשיתוף המתנ"ס והמחלקה לשירותיים קהילתיים
ערבי הורים ותלמידים - ימי שיא
חמ"ד וקהילה - מיצוי כשרונות והופעת ילדי ביה"ס.
rn rn rn rn במהלך השנה יתקיימו שני ערבים פסטיגל בחנוכה ובמות דיבור בשיטת TED בשבוע החמ"ד בהם ישתת...
צעדת יום ירושלים וסיורים לקראת יום ירושלים
צועדים ברחבת העייריה לכבוד יום ירושלים
קשרי קהילה
פעילויות ועידכונים לסביבה על מנת לחשוף את הקהילה לנעשה בבית הספר.
בוקר עמותות
לקראת יום הצמאות בהלימה לתרומה לקהילה ולמדינה
לקראת יום העצמאות, ישנו רצון לתרם לקהילה ולמדינה , היה נכון לפרגן לעמותות שיום יום פועלים למען הכ...
מתנדבים בקהילה
מעורבות חברתית
התנדבות במסגרות קהילה שונות
משפחה מפצחת
מעורבות הורים ביומן עתיד
משפחה מפצחת- חידון שבועי נושא פרסים על פרשת השבוע/ תכני יומן עתי"ד
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
פעילות עם הגנים
חיזוק הקשר בקהילה, מיתוג בית הספר
חיזוק הקשר עם ילדי הגנים והגננות שיסעו בשיווק ביה"ס
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש