כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עלון תורני שבועי
עלון שבועי הנכתב על ידי רב ביה"ס בשיתוף התלמידים.
עיתונות מקומית
פירסום
הפצת מידע אודות הנעשה בביה"ס בעיתונות המקומית.
ביקור חולים
עם הפנים לקהילה
ביקורי תלמידים במחלקת ילדים
ביקור בבית אבות
עם הפנים לקהילה
תלמידים מתנדבים בבית אבות
שי לחיילים
פעילות מפעילה להתנדבות
מבצע איסוף חבילות שי לחיילים
גשר בין עולמות
קבלת שבת שיתופית
תלמידים נפגשים בחוגים ופעילויות משותפות בקהילה.
עוגה משפחתית
שישי משפחתי
חידון שבועי נושא פרס-" עוגה משפחתית"
קשרי קהילה
פעילויות ועידכונים לסביבה על מנת לחשוף את הקהילה לנעשה בבית הספר.
מעברים- והעמידו
עתי"ד בגן
הזמנת ילדי הגנים להצגות ומופעים.
מתנדבים בקהילה
מעורבות חברתית
התנדבות במסגרות קהילה שונות
ערבי במ"ה
חיזוק הקשר- בית הספר והקהילה
rn rn העצמת ההנהגה ההורית, דיאלוג וכלים חינוכיים.rnrn שיתוף ההורים בתהליכים חינוכיים ובנעשה בבית הספ...
איסוף מצרכי מזון
פעילות מפעילה להתנדבות
מבצע איסוף
בונים סוכה
מבצע
עזרה בבניית סוכות לזקני המושב
מעמד הקהל
פעילות מועד מעצימה
rn rn rn rn rn פעילות קהילתית לזכר מעמד הקהל
שבת עולים
שבת למשפחות העולים
שבת אירוח למשפחות עולים
יום לימוד תורה
יום העצמה תורנית
יום מלווה בהרצאות וסדנאות לימוד בכל הכיתות בתכנים תורניים.
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
צעדת יום ירושלים
צועדים ברחבת העייריה לכבוד יום ירושלים
פעילות עם הגנים
חיזוק הקשר בקהילה, מיתוג בית הספר
חיזוק הקשר עם ילדי הגנים והגננות שיסעו בשיווק ביה"ס
התועדות חסידית
כינוס בית ספרי
כינוס בית ספרי הורים תלמידים יחד עם הורי ילדי הגנים
עם הפנים לקהילה
מבצע התנדבות
הכיתות השונות תורמות לקהילה במספר מקומות באופן עיקבי
ערבי קהילה
קיום 3-4 ערבי קהילה לאורך השנה.
בוקר הכרות של ההורים בבית ספר
בוקר הכרות עם כיתה א' והבית ספר
ערבי הורים ותלמידים - ימי שיא
חמ"ד וקהילה - מיצוי כשרונות והופעת ילדי ביה"ס.
rn rn rn rn במהלך השנה יתקיימו שני ערבים פסטיגל בחנוכה ובמות דיבור בשיטת TED בשבוע החמ"ד בהם ישתת...
משפחה מפצחת
מעורבות הורים ביומן עתיד
משפחה מפצחת- חידון שבועי נושא פרסים על פרשת השבוע/ תכני יומן עתי"ד
ערבים פתוחים
שיתוף הורים בנעשה
עדכון הורים בעשייה החינוכית
מעברים
והעמידו תלמידים הרבה
ערבי קהילה- מושב מארח
ערבי קהילה לכלל התלמידים והוריהם בשיתוף המתנ"ס והמחלקה לשירותיים קהילתיים
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש