כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
ליגת קריאה
עידוד הקריאה
חיזוק האהבה לקריאה סביב ערכים.
מידי חודש בחודשו
במעגל השנה
פעילויות סביב לוח השנה
טקסים
כינוס בית ספרי
טקס ברוח הערך החודשי/מועד קרב.
למידה מבוססת פרויקטים
עידוד למידה
גישת הוראה ללמידה דינמית
חידונים בית ספריים
חידונים ושעשועים
חידונים בנושאים שונים במהלך השנה להעצמת אוצר הידע והתלמיד.
חקר נושא השבת
העמקה לערך
חקר תלמידי בית הספר על נושא השבת
הפנינג שמיטה
ימי שיא בנושא שמיטה
פעילות שיא סביב נושא השמיטה
לימוד שנת שמיטה
שנת השבע
לימוד הלכתי להכרת מושג השמיטה הלכות ודינים
חידון הלימוד היומי
גילוי בקיאות
לימוד לחידון שבועי נושא פרסים סביב נושאי הלימוד היומי.
מנהיגות ציונית פורצת דרך
ערב סיכום לנושא החקר הבית ספרי
חקר ותוצרי עבודה ולמידה בנושא " מנהיגות ציונית פורצת דרך"
העמקת החינוך לערכים
נושא שנתי מרכזי
בחירת נושא מרכזי לעיסוק במהלך השנה
חידוני עתי"ד
אהבה וחיבור לנלמד
חידון על התכנים שנלמדו בסיום כל מחצית מיומן עתי"ד.
מסלולים
פעילות לפסח
חוברת פעילות לתלמידים לימי חופשת הפסח
חידה יומנית
יומן עתי"ד
חידה יומית על היומן
מרכז עתי"ד
מרכז למידה
הקמת מרכז עתי"ד על פי ערך החודש הנלמד
אצלנו הכל בסדר
פעילויות לפסח
ערכה לימי חופשת הפסח למורים.
סדנאת בובנאות
תאטרון נמשים
rn הצעות לסדנת בובות בבית הספר.
בנק המשניות
מבצע שינון
מבצע לשינון משניות במהלך השנה ובתקופות שיא מפסח עד שבועות.
וקמת בבוקר
לימוד של בוקר לפני תחילת הלימודים
פעילות חוויתית ערכית
חוויה לערך
rn פעילות מעצימה ערכית וחויתית .
אבות ובנים
סיום מסכת
סיכום לימוד אבות ובנים יחד
לקראת בת מצווה
לימוד משותף
לימוד משותף סבתות אימהות ובנות לקראת בת מצווה
הורים לומדים עתי"ד
למידה סביב עתי"ד
שותפות הורים בשפה החינוכית של עת"ד
הורים מספרים
סיפורי עליה ארצה
הזמנת הורים עולים חדשים לספר את סיפור עלייתם ארצה
משחק ומחשבה
העלאת הישגים
טיפוח אקלים מיטבי והעלאת השגים חברתיים לימודיים
יום לימוד תורה
יום העצמה תורנית
יום מלווה בהרצאות וסדנאות לימוד בכל הכיתות בתכנים תורניים.
גינה לימודית
הלכה למעשה
הקמת גינות לימודיות
לשים וחשים הלכות לומדים
סדנא
סדנאת אפיית מצות
מועדוני קריאה
עידוד הקריאה
ערב כיתתי לתלמידים והוריהם סביב ספר אחיד שכל הכיתה קראה בזמן מקביל עידוד קריאה בבית הספר
רגע תלמוד
תלמוד ישראלי בלימוד יומי
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש