כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
השתלמות קיץ למורי משנני עתיד
לימוד העשרה תורנית
העצמת מנהל
ימי עיון
הענקת ארגז כלים על סדר היום בימי עיון מעצימים למנהלי תוכנית עתי"ד.
יום עיון 1 תשעה
הישן יתחדש והחדש יתקדש
מציאת כוחות לשליחות
יום עיון 2 תשעה
מצוות עובדים לעובדים בצוות
rn הנעה בהנאה
יום עיון 3 תשעה
פרסומי ניסא- פרסום ושיווק בית הספר
rn פרסום ושיווק ביה"ס
יום עיון 4 תשעה
התמודדות עם תלמידים מאתגרים בבית הספר
rn התמודדות עם תלמידים מאתגרים בבית הספר
יום עיון 5 תשעה
ממורים טובים למורים מצוינים
rn יום עיון בנושא קידום הצוות החינוכי ועליית קומה
יום עיון 6 תשעה
להיות הבית של כולם
rn rn כמה טוב שבאת הביתה- יום עיון בנושא בית החינוך בית של כולם מהמסורתי עד החרדלי.
ימי עיון 7-8 תשעה
סוגרים פותחים
rn 2 ימי עיון המסכמים את השנה ונותנים כלים לשנה הבאה.
יום עיון בוגרים
בתי ספר בוגרים של עתיד
rn עתי"ד לבתי ספר בוגרי התוכנית
ביקוש ועצה
הלכה למעשה מהשטח
rn שיח סביב נושאים בוערים
יום עיון 1- "מעברים מגן לכאן"
תשע"ו
rn יום עיון ראשון למנהלי ורכזי עתי"ד לשנת תשע"ו.
יום עיון 2 "מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים"
תשע"ו
rn rn rn rn יום עיון בנושא תורה וחסד ככלי למנף את ביה"ס
יום עיון 3- "בימים ההם בזמן הזה לנסות, להתנסות ,לעשות.
תשע"ו
rn יום עיון העוסק בזכרון השואה
יום עיון 4 גיוס כספים ואני -הילכו שניהם יחדיו?
תשע"ו
rn rn rn יום עיון בנושא גיוס כספים.
יום עיון 5- קשרים וכישורים- לחזק לתחזק ולהתחזק.
תשע"ו
יום עיון בנושא כישורים חברתיים ומיומניות חברתיות.
דואר להורים
פרסום הנעשה להורים
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש