כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עיתון בית ספרי-עלון פרסומי
מידעון בפרקי זמן שונים
סיכום שבועי / חודשי/ מחציתי מהנעשה בביה"ס.
ערב שיא
קיום ערב שיא סביב נושא מרכזי/ שנתי
הורים וילדים סביב מועדים
פעילות משותפת הורים וילדים
פעילויות משותפות הורים וילדים לקראת מועדי השנה
מנהיגות הורית
ועד הורים
הקמת צוות הורים נרחב שמתכנס דן בפעילויות הבית ספריות המתוכננות ומגוייס להפעלתן
מרחבי למידה
תכנית העשרה
קורסי בחירה במרחב הלמידה של התלמידים יחד עם ההורים
מלווה מלכה - קהילת בית החינוך
כינוס בית ספרי
כינוס הורי וילדי בית החינוך במוצאי שבת
משננים
בית מדרש ללימוד תוכנית משנני עתי"ד בהדרכתו של הרב בנימין גוטליב
חברותות הורים וילדים
לימוד משותף
הורים ותלמידים בלימוד משותף .
ליגת ערכים
פעילות ספורטיבית מלווה בערכים
דף הסבר לליגת ערכים
ימי שיא לסיום מבצע ולימוד
מפגש סיכום
מפגש לצייון סיום תהליך מבצעי או לימודי
מעברים
והעמידו תלמידים הרבה
קהילה מעשירה
אנשי קהילה מגיעים לבית הספר להעשיר ולחשוף את תלמידי בית החינוך
ליגת ערכים
העצמת תלמידים אקלים מיטבי העצמת בית ספר הישגים לימודיים
rn rn קיום ליגה ספורטיבית בין השכבות בהלימה של ערך חינוכי לכל קבוצה להטמעת הערכים הנבחרים בקרב התלמי...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש