כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
חברותות הורים וילדים
לימוד משותף
הורים ותלמידים בלימוד משותף .
ערבי הורים ותלמידים - ימי שיא
חמ"ד וקהילה - מיצוי כשרונות והופעת ילדי ביה"ס.
rn rn rn rn במהלך השנה יתקיימו שני ערבים פסטיגל בחנוכה ובמות דיבור בשיטת TED בשבוע החמ"ד בהם ישתת...
צעדת יום ירושלים וסיורים לקראת יום ירושלים
צועדים ברחבת העייריה לכבוד יום ירושלים
פותחים שנה בשמחה
פתיחה חגיגית
יריד פתיחה לשנה החדשה
עיתון בית ספרי-עלון פרסומי
מידעון בפרקי זמן שונים
סיכום שבועי / חודשי/ מחציתי מהנעשה בביה"ס.
ערב שיא
קיום ערב שיא סביב נושא מרכזי/ שנתי
קהילה מעשירה
אנשי קהילה מגיעים לבית הספר להעשיר ולחשוף את תלמידי בית החינוך
הורים וילדים סביב מועדים
פעילות משותפת הורים וילדים
פעילויות משותפות הורים וילדים לקראת מועדי השנה
מרחבי למידה
תכנית העשרה
קורסי בחירה במרחב הלמידה של התלמידים יחד עם ההורים
מעברים
והעמידו תלמידים הרבה
מנהיגות הורית
ועד הורים
הקמת צוות הורים נרחב שמתכנס דן בפעילויות הבית ספריות המתוכננות ומגוייס להפעלתן
ליגת ערכים
פעילות ספורטיבית מלווה בערכים
דף הסבר לליגת ערכים
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש