כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> דעת >> תלמידים >> מרכז עתי"ד

מרכז עתי"ד - מרכז למידה

קהל היעד: תלמידים הורים ומורים
כיתה: א'-ו'
משך הפעילות: מהלך השנה
תגבור תורניאוצר הידעאקלים מיטביהעצמת בית ספר
מרכז עתי"ד

סביבה אסתטית חינוכית המשקפת את התפיסה החינוכית וערכיה של תוכנית עתי"ד
בית הספר לובש את ערכי החודש לפי יומן עתי"ד.
התלמידים וקהילת בית הספר נחשפים באופו רעיוני ומפעיל לתכני היומן
המרכז מוביל שינוי אקלים בית ספרי חשיפה לידע כללי ותורני
והעצמת בית הספר ביחודיות התוכנית המופעלת בו.

ככה זה עובד אצלנו
חשיפת תכני תוכנית עתיד
אור תורה- קדימה
סביבה חינוכית מקדמת שיפור ואווירה לימודית
אור תורה קדימה
גם בבית ספרנו (1)
פעילויות קשורות
יומן עתי"ד
יומני עתיד
הדגשת ערכים תוך שפה בית ספרית משותפת.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש