כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> ערכים >> תלמידים >> חברותא

חברותא - יצירת קשר הדוק בין השכבות

קהל היעד: תלמידי בית החינוך
כיתה: א'-ו'
משך הפעילות: מפגש שבועי
תגבור תורניאוצר הידעהעצמת תלמידיםאקלים מיטבי
חברותא

מפגש אחת לשבוע  או בכל ראש חודש כיתה בוגרת עם כיתה צעירה  ללימוד תורה בחברותות.
הלימוד נעשה מתוך חוברת חיוך לערכים או לחילופין בדף ערכי אחר.
מטרת מפגשים אלה היא העמקה בדרך חוויתית לערכים וחשיבה וכן יצירת קשרים
ופיתוח הבוגר והעצמתו.
הלימוד החודשי מוסיף לאקלים הבית ספרי ומוליד חבירה ושיתופי פעולה

ככה זה עובד אצלנו
לימוד תורה מתוך שמחה בין שכבה בוגרת לצעירה
נחלת בנימין עופרה
גורם מזמן ללמידה ערכית
נחלים מרחבים
מעורבות חברתית דרך לימוד בין השכבות
נווה אילן אשקלון
הכי אחי-חיזוק תחושת השייכות בין תלמידי בית הספר.
הראל כפר הרואה
העמקת הקשר החינוכי ערכי בין התלמידים הבוגרים לצעירים
ימין הרצוג
יצירת קרבה בין בוגרים לצעירים
בר אילן כפר יונה
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש