כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> תורה >> תלמידים >> מידות הקודש

מידות הקודש - מבצע

קהל היעד: תלמידי בית החינוך
כיתה:
משך הפעילות:
תגבור תורניאוצר הידעהעצמת תלמידים
מידות הקודש

מבצע המשלב בתוכו לימוד תורה ומאידך שיפור מידות ודרך ארץ.
התלמידים עולים במידות ומגיעים לשלבים: שלב א'- הסןד שבלב, שלב ב' האור שבלב, שלב ג' זוהר.
המבצע מתבצע בשלושה מישורים. מפגש של כלל התלמידים בסופו של יום עם רב ביה"ס להקניית השיטה וביסוסה בקרב כלל התלמידים. לימוד בבית של תורה אמונה והלכה עם ההורים בהנחיית הרב.
מפגש עם המורים לקבלת כלים נכונים לחיזוק וביסוס השיטה- לימוד בכיתה של סדר קודש עם המחנכת.

המבצע מאפשר צבירת ימים טובים וימים גדולים, חבר מידות וחבר חסד

ככה זה עובד אצלנו
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
נעם מורשת ישורון
גם בבית ספרנו (1)
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש