כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> יחס אישי >> העצמת תלמידים >> קיוסק המידות

קיוסק המידות - חיזוק התנהגויות חיוביות בשיטת ה"אסימונים"

קהל היעד: תלמידים
כיתה: כל הכיתות
משך הפעילות: 3 פעמים בשבוע
העצמת תלמידיםהישגים לימודיים
קיוסק המידות
הנושא: הפעלת "קיוסק" בתוך שטחי הבית ספר, בו התלמידים יכולים לקנות מוצרים שונים בתמורה ל"שטרות ערכים", שטרות שקיבלו כתמורה על התנהגות טובה, פעילות חיובית וכדומה.
המטרה: שיפור האקלים הבית ספרי, ריבוי התנהגות טובה, יחס מכבד למורים ולתלמידים, עזרה לזולת, השתתפות בכיתה וכדומה.
ערכי הפעילות: שיפור במצב האקלים בבית ספר וירידה במצב האלימות בקרב תלמידים. התנהגות בדרך ארץ עזרה לזולת, אהבת חינם, השתתפות פעילה, הסתכלות חיובית וערכית בבית הספר.
פירוט:  קיוסק המידות הינו אמצעי פשוט ובסיסי לעיצוב התנהגות שנקראת בהגהה המקצועית "כלכלת אסימונים". כלומר, קיום תעריף ברור אותו מקבל האדם תמורת ביצוע משימות. ההגדרות הברורות העומדות ביסוד שיטה זו והתגמול המידי הניתן מאפשרים את הפנמת דרישות. החינוך הדתי-ערכי מחייב הצגת נורמות התנהגות ברורות כגון: שימוש בשפה נקייה, התנהגות הוגנת לחברים ויחס של כבוד למורים. נורמות התנהגות אלו ניתן לחזק באמצעות שוברי קנייה אותם מקבלים המורים לחלוקה לתלמידיהם במטרה לחזק התנהגויות חיוביות.
יודגש, כי הצוות החינוכי קובע את הקריטריונים למתן השטרות ומיידע על כך את התלמידים. כל מורה מקבל כמות שטרות והוא אחראי לחלוקתם. שטרות אלו ניתנות למימוש ב"קיוסק". הקיוסק יופעל ע"י המורים ו/או ע"י שכבת תלמידים בוגרת. כמו כן, על צוות בית הספר לקבוע את תכולת הקיוסק ובכך יכול משפיע על בחירת מוצרי צריכה.
בנוסף, בשלב מתקדם יותר ניתן להשיג המטרות  שונות כמו: התמודדות עם חולשות קשיים חינוכיים. כלומר, לכל תלמיד מוגדרת חולשה שהוא צריך להתמודד עמה, בין אם בתחום הערכי-דתי ובין אם בתחום הלימודי. כאות להצלחה בהתמודדות עם חולשתו מקבל התלמיד שטרות לקנייה בקיוסק. כמו כן, ניתן גם כן להדפיס שטרות הפתעה מיוחדים לחלוקה ע"י צוות הנהלה בלבד.
 
 
 
ככה זה עובד אצלנו
גם בבית ספרנו (48)
פעילויות קשורות
קיוסק המצוות- מרכ...
חיזוק התנהגות נאותה בהפסקות
אמצעי פשוט ובסיסי לעיצוב התנהגות נקרא בשפה המקצועית " כלכלת אסימונים"
קיוסק האתרוגית
מבצע חורף וקיץ
קיוסק המייצר אווירה חיובית המעודדת התנהגות טובה ומניע ללמידה והנאה גם יחד בבחינת " יש שכר לפעולתך...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש