כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> יחס אישי >> העצמת תלמידים >> קיוסק "עשה טוב"

קיוסק "עשה טוב" - חיזוק התנהגויות חיוביות בשיטת ה"אסימונים"

קהל היעד: תלמידים
כיתה: כל הכיתות
משך הפעילות: 3 פעמים בשבוע
העצמת תלמידיםהישגים לימודיים
קיוסק "עשה טוב"

אמצעי פשוט ובסיסי לעיצוב התנהגות נקרא בשפה המקצועית "כלכלת אסימונים".rn כלומר, קיום תעריף ברור אותו מקבל האדם תמורת ביצוע משימות. ההגדרות הברורות העומדות ביסוד שיטה זו והתגמול המיידי הניתן מאפשרים את הפנמת דרישות.rn החינוך הדתי-ערכי מחייב הצגת נורמות התנהגות ברורות כגון: שימוש בשפה נקייה, התנהגות הוגנת לחברים ויחס של כבוד למורים.rn rn נורמות התנהגות אלו ניתן לחזק באמצעות שוברי קנייה בית ספריים אותם מקבלים המורים לחלוקה לתלמידיהם במטרה לחזק התנהגויות חיוביות. הצוות החינוכי קובע את הקריטריונים למתן השוברים ומיידע על כך את התלמידים.rnrn כל מורה מקבל חפיסת שוברים והוא אחראי לחלוקתם. שוברים אלו ניתנים למימוש ב"קיוסק עשה טוב",rnrn הקיוסק יופעל ע"י המורה מרים מולא ותלמידיה במהלך חודשים כסליו - אדר, ובו ניתן לרכוש משחקים ופרסים. צוות בית הספר קובע את תכולת הקיוסק ובכך משפיע על בחירת מוצרי צריכה.

יפה נוף - הקמת חנות בה התמדים קנו פרסים ע"יף שקלים שיקבלו בחיזוק חיוביבהתאם למבצע בית ספרי.

במהלך השנה יוכרזו כמה מבצעים שמטרתם לעודד התנהגות חיובית בקרב תלמידי הבית ספר.

שיפור במצב האקלים בבית סםר וירידה במצב האלימות בקרב תלמידים

Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש