כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> יחס אישי >> העצמת תלמידים >> יומן עתי"ד

יומן עתי"ד - יומני עתיד

קהל היעד: תלמידי בית הספר
כיתה: ב-ו
משך הפעילות: מידי בוקר
העצמת תלמידיםהעצמת הוריםהעצמת מוריםאקלים מיטבי
יומן עתי"ד

יומן עתיד הוא יומן שנתי, המיועד לתלמידי כיתות ב'-ו', אותו מקבל כל תלמיד ובו הוא אמור לרשום את שיעורי הבית שניתנו לו, תזכורות ומטלות.
ייחודו של היומן הוא בתכנים המיוחדים הכלולים בו המהווים אמצעי לקיום שיח דתי-ערכי, להעמקת הידע במורשת היהודית ולהעשרה בידע עולם.
היומן מעוצב בצורה המושכת את העין, צבעוני ומאוייר וכולל מדורים שונים ומגוונים.

מידי בוקר, בשעת הלימודים הראשונה, נלמד היומן במשך 20-30 דקות.
כל מורה מלמד את היומן, בין אם הוא מחנך ובין אם הוא מורה מקצועי.
המורים המקצועיים משכילים להשתמש בתכני היומן בהתאם למקצוע אותו הם מלמדים.

הוראת היומן מאפשרת למורים המקצועיים פתח לדיון חינוכי עם תלמידיהם וצוהר להכרת עולמם האישי של התלמידים. ליומן נלווה מדריך למורה.

יומן זה, המשותף לכל תלמידי בית הספר, הוא מחד גיסא יומן אישי – התלמיד מוזמן לכתוב על התנהגויותיו, רגשותיו וחוויותיו
ומאידך גיסא הוא יומן ציבורי – המשותף לכל תלמידי בית הספר.
ביומן באים לידי ביטוי כל מרכיבי עתי"ד: ערכים, תורה, יחס אישי ודעת (ידע כללי) ומטרתו לסייע בבניית זהות ערכית-דתית.
היומן מאפשר יצירת שפה בית ספרית אחידה, בכל הכיתות מתקיים דיון מקביל מידי יום בערכים ובתכנים. כמו כן היומן מחבר בין התלמידים, ההורים והמורים.

 
ככה זה עובד אצלנו
ההעצמה של התורה וערכיה בסדר היום בבית הספר
הראל כפר הרואה
יצירת שפה אחידה של כולם תלמידים ומורים.
ביכורה
הרחבת אופקים הטמעת מידות וערכים
בר אילן- כפר יונה
ערך מוסף לבניין המידות התורה והידע
פסגת דוד
פיתוח כישורים תוך אישיים ובינאישיים
אהבת יצחק כוכב השחר
חינוך אישי מתוך לימוד ערכי תורני מעשיר
עקיבא בת ים
יצירת שפה אחידה- חינוך למידות
אסף מימון אשקלון
העשרת עולם הילדים הן בידע הן ברגש והן בחוויה והתנסות
ביכורה
גם בבית ספרנו (52)
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש