כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

פעילויות עתי"ד
עמוד הבית >> פעילויות >> יחס אישי >> העצמת תלמידים >> מועצת תלמידים

מועצת תלמידים - פיתוח מנהיגות

קהל היעד: ד-ו
כיתה: נבחרי כיתה
משך הפעילות: כל השנה
העצמת תלמידיםאקלים מיטבי
מועצת תלמידים

שימוש מושכל מפתח ומכיל בתלמידי ביה"ס במטרה לעודד מנהיגות, אחריות יצירה והנעה.
ביה"ס מעצים קבוצת תלמידים מכל כיתה האמורים לייצג את כלל חברי הכיתה.
קבוצת תלמידים זו המופעלת על פי ועדות
ומשיגה פיתוח יכולת הנהגה, דוגמא אישית,  ויכולת גיבוש ושייכות בין תלמידים.
היכולת לעמוד בחובות וזכויות

תלמידי כיתות ד'-ו' יגישו מועמדות לחברות בסיירת עתי"ד על ידי רכישת ערכה בשווי 5 קופנים.
(קופנים בהם זוכים התלמידים בעקבות התנהגות נאותה)
התלמידים יוזמנו לראיון קבלה על ידי ועדת קבלה ויקבלו בתום הראיון הודעה על קבלתם/אי קבלתם.
את הועדה מאיישים אנשי צוות חנוכי/ בנות שירות.
התלמידים שנבחרו לסיירת מועצת תלמידים יקבלו צמיד סילקון - לאות חברות.
הועדות השונות כוללות: קניונית, חסד, פעילות בכיתות, הפסקה פעילה, יהדות,איכות הסביבה משכיני שלום וכו'...

 כפר יונה הדפיס חולצות לחברי מועצת התלמידים כדי ליצור שייכות וגאוות יחידה לנבחרי המועצה

ביה"ס צמח השדה מעלה אדומים: אחת לחודש התלמידים הנבחרים יפעילו פעילות בית ספרית ויהיו אחראיים על הפעלת הקיוסק וליגת ערכים

בירב צפת:בכל כיתה ינתנו שעורים על מנהיגות, דמוקרטיה, בחירות.
תלמידי בכיתה יבחרו את נציגיהם. תוך תהליך בחירות בו כל תלמיד יכול לממש את זכות הצבעתו בעזרת תעודת זהות אישית שלו.
יצירת מועצת תלמידים בית ספרית מעצימה שנבחרה דמוקרטית על ידי תלמידי בית הספר.

ביה"ס רמב"ם אליכין:פעילויות המאפשרות להעצים ולחזק את כישרונותיהם של הילדים ולהביאם לתחושת מסוגלות ועשייה למען החברה.
( חברותא ,מועצת תלמידים, הפסקה פעילה, ימי כישרונות)

ביה"ס ימין הרצוג: תלמידים נבחרים לוועדות, לכל ועדה מורה המכוון את תלמידי הועדה בחוכמה. הוועדה מונה בין 6-8 תלמידים 
ומתחלפת 4 פעמים בשנה כדי לתת לתלמידים נוסים יכולת להשפיע.

ביה"ס מורשת משה:תלמידי כיתות ה' ו' יתחלקו על פי בחירת תחומי עניין לחמש מנהיגויות סביב חמש מטרות החמ"ד:
בין אדם לארצו, בן אדם לעמו, בין אדם לאלוקיו, בן אדם לזולתו, בן אדם לעצמו.
כל מנהיגות תובל על ידי מורה אחרת וחברי המועצה יפעילו בה פעילות לאוכלוסיית בית הספר תוך שיפור האקלים
תחושת שייכות ומעורבות .

ככה זה עובד אצלנו
רווחה וגיבוש בית הספר תוך שימוש במשאבי התלמידים
הראל רמות ב
עידוד פעילות הנהגת תלמידים
בר אילן כפר יונה
טיפוח מנהיגות צעירה
צמח השדה מעלה אדומים
העצמת תלמידים, שיתופי פעולה, והכרת ערכי הדמוקרטיה
בירב צפת
פיתוח קבוצת מנהיגות בקרב הילדים
רמבם הרצליה
העלאת תחושת השייכות של התלמידים.
עמיעד אלעד
סיירת הקהל- העצמת הניגון המיוחד של כל תלמיד בעשיה
מקור חיים בני ברק
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש