כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אודות תוכנית עתי"ד- קרא עוד
עמוד הבית >> אודות תוכנית עתי"ד- קרא עוד

היסטוריה- איך נולד ה"עתי"ד"

הרב ד"ר דניאל טרופר נפגש עם רב ומנהל בית הספר "יוסף קארו" בבאר שבע, במסגרת עבודתו כיו"ר "קרן קהילות".
בית הספר שהיה על סף סגירה בשל בעיות מורכבות שונות עבר שינוי מעמיק בעקבות תפיסתם החינוכית של הרב והמנהל והפך לבית ספר משגשג ומוביל.
הרב ד"ר טרופר שנפעם מהעשייה החינוכית ביקש, כאיש חינוך ותיק, ללמוד האם ניתן להעתיק את המתודה של השינוי בבית הספר לכלל מערכת החינוך. קרי, האם הצלחת בית הספר היא פועל יוצא של אישיותם הכריזמטית של מנהליו או שמא קיימת משנה חינוכית סדורה שניתן ליישמה בכל בתי הספר, על מנת לחולל את השינוי החינוכי אליו נכספים הכל. להובלת הניסוי החינוכי נבחר מר יואל כהן,המוביל מאז את תכנית עתי"ד.

לניסוי נבחרו אחד עשר בתי ספר בהתאם לקריטריונים הבאים: מרובי עולים/מעוטי עולים, בפריפריה/מבוססים, גדולים/קטנים, מנהלים חדשים/ותיקים, מנהלים/מנהלות.
כתוצאה מהניסוי כל בתי הספר החלו לעבור תהליכי שינוי ושיפור האווירה.

את המתודה אותה פיתחו מנהלי "יוסף קארו" הפך הרב ד"ר טרופר לתפיסה חינוכית כוללת.
על מנת להטמיע תפיסה חינוכית זו נבנתה תכנית עתי"ד, שם הטומן בחובו את החזון החינוכי אותו מבקשים להנחיל:   עתי"ד - ערכים, תורה, יחס אישי ודעת.
בשנה השנייה הצטרפו 32 בתי-ספר חדשים לתכנית בשנת תשע"ו  עומדת תוכנית עתי"ד על כ-100 בתי ספר. 

 

   המשנה החינוכית של עתי"ד

המשנה החינוכית של עתי"ד גורסת כי מטרתו המרכזית של החינוך היא לחנך תלמידים לפיתוח זהות ערכית-דתית מגובשת, הבוחרים בטוב ופועלים ביושר ובכבוד.

בסיס הקשר החינוכי הוא אהבה ואמונה. אמונה בכוחם של תלמידים להשתנות, לצמוח, להיטיב וללמוד.
אמונה זו מובעת בשיטת הגמול הנקוטה בתכנית, מתן חיזוקים חיוביים וניסיון להימנע מענישה. המחנך המבקש לתת חיזוקים חיוביים לתלמידיו רואה את הפן החיובי שבהתנהגותם ובכך מצליח להעצים התנהגויות חיוביות. בכך מתייחדת תכנית עתי"ד. שכן, במערכת החינוך רבים מדי המדגישים מניעה וענישה, מדגישים את הציווי "סור מרע" ופחות פועלים בכיוון של "עשה טוב". אמונתה של עתי"ד כי הוספת טוב בעולם, מתן עידוד לתלמידים,  לימוד ערכים ובירורם והעמדת דרישות התנהגות ברורות יביא בעקבותיו הישגים לימודיים, הורדת מפלס אלימות וחיזוק האמונה.

       תפיסה זו הרואה את הפן החיובי בהתנהגויות התלמידים מחייבת חשיבה מורכבת. שכן, טיבו של תהליך חינוכי הוא הצורך לשמור על הישגים קיימים ובה בעת לפתח, לחדש וליצור תנאים להתפתחות. לפיכך, על המחנכים להשכיל להעלות את רף הדרישות מהתלמידים ובה בעת לשמר את ההישגים הקיימים.דרישה זו מחייבת רגישות רבה ליכולותיהם ולצרכיהם של התלמידים כפרטים וכחברים  בקבוצת הגיל, וליכולותיו של הצוות החינוכי.

      השפה החיובית אותה מבקשים להקנות למורים ביחסם לתלמידיהם חייבת למצוא את ביטוייה ביחס המנהל למורים שבצוותו, שכן המנהל כמנהיג הצוות חייב לתת דוגמא אישית למוריו, להעריך ולהוקיר את פועלם תוך כדי הצבת דרישות להתפתחותם האישית. יתרה מזו,   כאשר אדם חווה יחס מוקיר ובונה כלפיו ביכולתו להעניק יחס זה לאחרים.
העצמת המורים היא תנאי יסוד לפיתוח מנהיגות חיובית. חווית למידה מכבדת מאפשרת למורים להתייחס בכבוד לתלמידיהם ותאפשר לתלמידים לעצב זהות דתית-ערכית.

       אשר למורי בית הספר, הנחת היסוד היא ש"כל מורה הוא מחנך". כל מורה מקצועי, גם המורה לספורט והמורה למדעים מחנכים את התלמידים, בד בבד עם הקניית הידע המקצועי. 
מכאן עולה הדרישה שחדר המורים יתנהל מתוך אוירה שוויונית, חיובית, מכבדת ומוקירה. יחסי רעות, הכרת הטוב ותמיכה הדדית נותנים  למורים כוחות ותובנות ליצירת קשר עמוק יותר עם תלמידיהם.
שיתוף פעולה הדוק בין המורים נדרש לשם יצירת כללים אחידים, שפה אחידה, תובנות משותפות, נתינה משותפת ויצירה. בנוסף, התפיסה ההוליסטית של תכנית הלימודים מחייבת שיח בין המורים כולם ובין שאר גורמי החינוך – הרכזים חברתיים והיועצת.  

       משפחת התלמיד אף היא מהווה רכיב חשוב במארג החינוכי. עתי"ד רואה חשיבות רבה בבניית קהילה בית ספרית הכוללת את המשפחה. שכן, חשוב לחבר את ההורים למטרות הערכיות-דתיות של בית הספר ולפעילותיו. תהליך זה מתבצע בשתי דרכים עיקריות: הזמנת הורים להרצאות ופיתוח כלים חינוכיים לפעילות משפחתית. בנוסף, על מנת ליצור שיתוף פעולה פורה בין ההורים למורים מדגישה התכנית את יידוע ההורים על הישגי ילדיהם הן בתחום הערכי והן בתחום הלימודי.  

       העמקת אהבת התורה ולימודה מהווה מטרה מרכזית בפעולות עתי"ד. לשם כך פותחו כלים חינוכיים כדוגמת יומן עתיד ותכנית חינוכית - תכנית "משנני עתי"ד" ללימוד המקרא.             

        לסיכום,

תכנית עתי"ד היא תכנית התערבות כוללת ואין להתייחס אליה כאל פרוייקט ייעודי להטמעת ערכים. מטרתה של תכנית עתי"ד היא פיתוח אורח חיים.

 

Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש