כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

יומני עתי"ד
עמוד הבית >> יומני עתי"ד

יומן עתי"ד

יומן עתי"ד נועד להיות כלי לישום מטרות תוכנית עתי"ד ולאפשר עיסוק בערכים, תורה, יחס אישי ודעת.
היומן משמש את צוות ביה"ס ותלמידיו ליצירת דיאלוג ערכי- חינוכי- תורני בין כותלי ביה"ס.
בתי הספר בתוכנית עתי"ד פותחים את היום בלימוד, בדיון ובעשיה על פי נושא חודשי ושבועי.
היומן מהווה כלי עזר בגיבוש הזהות הערכית- דתית של התלמיד,
ומזמן לקהילת ביה"ס סוגיות משותפות ללימוד ערכי- תורני,לחוויות כיתתיות ובית ספריות ,
לשיתוף ההורים בחינוך הערכי של התלמידים בבית הספר ולעשייה למען הכלל...

ככה זה עובד אצלנו
העצמה של התורה וערכיה בסדר היום בבית הספר.
הראל כפר הרואה
יצירת שפה אחידה של כל בית החינוך
ביכורה
ערך מוסף לבניין המידות התורה והידע
פסגת דוד
הרחבת אופקים הטמעת מידות וערכים
בר אילן כפר יונה
פיתוח כישורים תוך אישיים ובנאישיים
אהבת יצחק כוכב השחר
העשרת עולם הילדים הן בידע הן ברגש והן בחוויה והתנסות
ביכורה
חינוך אישי מתוך לימוד ערכי תורני מעשיר
עקיבא בת ים
יצירת שפה אחידה חינוך למידות
אסף מימון אשקלון
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש