כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

מקור חיים, בני ברק
מקור חיים (בני ברק)
שם המנהל/ת:
כתובת: אברבאנל 103 - בני ברק
מספר תלמידים: 0
טלפון:
דוא"ל: mkorhiim@walla.co.il
מקור חיים, בני ברק
פעילויות עתי"ד בבית ספרינו:
תלמידים
צוות חינוכי
  הנקודה הטובה שבצוות (תשע"ו)  גיבוש צוות מורי בית... (תשע"ה)  ציון ימי הולדת לצוות... (תשע"ה)  כיתת מנהל (תשע"ה)
קהילה/הורים
  ערב סליחות בניגון פ... (תשע"ח)  פתיחת שנת הלימודים (תשע"ז)  קבלו נ (תשע"ז)  אנחנו משגרים נ (תשע"ז)  מחזקים את הטוב (תשע"ז)  הורות בהתעוררות (תשע"ז)  הגשר לסיכום הקשר (תשע"ו)  העצמת הורי התלמידים (תשע"ה) לרשימה המלאה >>
לרשימה המלאה >>
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש