כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

מעלות חיים, פתח תקווה
מעלות חיים (פתח תקווה)
שם המנהל/ת:אושרת יצחק
כתובת: אונטרמן 14 - פתח תקווה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 039317641
דוא"ל: oshratitz@gmail.com
מעלות חיים, פתח תקווה
בית חינוך מעלות חיים רואה עצמו כמשפחה המחנכת לאורח חיים המושתת על הלכה,ערכים,מצוינות,אחריות,מוערבות והשתיכות לקהילה תוך חשיבה על סגולותיו של התלמיד שהופך לבוגר בעל מידות טובות ודרך ארץ.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש