כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

דרך יהודית, דולב
דרך יהודית (דולב)
שם המנהל/ת:מירי ויצמן
כתובת: דולב - דולב
מספר תלמידים: 0
טלפון: 029975806
דוא"ל: d.yehudit@gmail.com
דרך יהודית, דולב
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש