כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

רמבם, נהריה
רמבם (נהריה)
שם המנהל/ת:אהוד ויזל
כתובת: רח' אביר יעקב 1 ת.ד. 5740 - נהריה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 049822692
דוא"ל: Ehud.vizel@gmail.com
רמבם, נהריה
ביה"ס הממ"ד מדעי מוסיקלי רמב"ם שינה את שמו ואת זהותו אשתקד לבית החינוך. כבית חינוך אנו שואפים לחנך את ילדי ישראל בדרך ישראל סבא, על ברכי התורה והמצוות ולתת לילדים כלים ומיומנויות חברתיות אשר יצמיחו בסופו של דבר בוגר ממלכתי דתי אשר מחד ממשיך במוסדות הלימוד של החמ"ד, מאמין בדרך זו וממשיך ללכת בה ומאידך ובשילוב מעורה בחיים החברתיים והקהילתיים ונותן מעצמו למען האחר. לבית החינוך מגיעים תלמידים רבים מאוכלוסיות שונות ומגוונות, כולם מתקבל...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש