כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אביר יעקב, יבנה
אביר יעקב (יבנה)
שם המנהל/ת:מוטי אברהם
כתובת: רחוב שבזי 24 יבנה - יבנה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 089439178
דוא"ל: abiryak@gmail.com
אביר יעקב, יבנה
בית ספר ממ"ד "אביר יעקב" ייחודו הוא אומנויות השפה. המטרות המוצהרות של הייחודיות הינן לחנך לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה, בדיבור ובכתיבה תוך הבלטת מקומה של השפה העברית בתחייה לאומית יהודית,במורשת ובמקורות היהודיים,בתרבות ובחברה בישראל.בביה"ס הופעלו יוזמות חדשניות אשר פיתחו את השפה הדבורה ביתר שאת, כגון:מועדון דיבייט, הנואם הצעיר והצגת פרזנטציה בפני מליאה לאחר למידה מכוונת תוצר. בשנת הלימודים תשע"ו הרחבנו את העיסוק הלשוני בדרך...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש