כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אלומות, תל אביב
אלומות (תל אביב)
שם המנהל/ת:ענת בלייר
כתובת: רידינג 35 רמת אביב - תל אביב
מספר תלמידים: 0
טלפון: 03-6994197
דוא"ל: alumot4u@gmail.com
אלומות, תל אביב
בית ספר אלומות ישמש כגשר הקורא לכל חלקי העם לראות בו כמיישם את הדתיות המקרבת, המגשרת והמאחדת ממגמה לעיצוב זהות בוגר המשלב תורה עם דרך ארץ, ערכי ואחראי כלפי עצמו, סביבתו ומדינתו.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש