כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אתרוג, בית שמש
אתרוג (בית שמש)
שם המנהל/ת:הרב אריה אדרי
כתובת: נחל שורק 8 רמת בית שמש - בית שמש
מספר תלמידים: 0
טלפון: 02-9997223
דוא"ל: edri229@gmail.com
אתרוג, בית שמש
בית ספר אתרוג חורט על דיגלו לחנך את תלמידיו לאהבת התורה והארץ, תוך שימת דגש על לימודים ברמה גבוהה בכל המקצועות כמאמר המשנה "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ." ביה"ס מעודד למידה חווייתית ורלוונטית לעולמו של התלמיד, תוך שאיפה להקנות לו את מירב הכלים להיות לומד עצמאי וחוקר. התוכנית החברתית- ערכית בבית ספרנו מגוונת ומאפשרת לתלמיד להשתלב בעשייה הבית ספרית, לתרום לחברת הילדים ולהגיע למימוש עצמי מתוך אחריות, מעורבות ומחויבות לכלל. הצוות החינוכי המס...
פעילויות עתי"ד בבית ספרינו:
תלמידים
צוות חינוכי
  ימי הולדת- מזל טוב ח... (תשע"ו)  זינוק בעלייה (תשע"ו)  מזל טוב חברים (תשע"ה)
קהילה/הורים
  מידעון דו שבועי ועית... (תשע"ו)  ערב במה (תשע"ו)  ערב במה (תשע"ה)  מידעון דו שבועי ועית... (תשע"ה)
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש