כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

בעל שם טוב, תל אביב
בעל שם טוב (תל אביב)
שם המנהל/ת:ריקי אילוז
כתובת: צביה לובטקין 35 תל- אביב - תל אביב
מספר תלמידים: 0
טלפון: 03-6318331
דוא"ל: iluzriki@gmail.com
בעל שם טוב, תל אביב
בית ספר הבעל שם טוב כשמו כן הוא . מחנך את תלמידו לערכים עם תורה ודרך ארץ . בית ספר הכפיל את מספר תלמידיו בשלוש השנים האחרונות .המורים משקיעים בתלמידים את כל הלב והנשמה בשמחה והתוצאות נראות בשטח . במיצבים הגיעו התלמידים לעשירון העליון ורמת האלימות ירדה פלאים בית הספר הוא גם בית ומשפחה וכיף לבוא לבית הספר.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש