כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

גילה ב', ירושלים
גילה ב' (ירושלים)
שם המנהל/ת:אבי פרחי
כתובת: תירוש 9 ת.ד. 11290 - ירושלים
מספר תלמידים: 0
טלפון: 02-6461888
דוא"ל: atidgilo@gmail.com
גילה ב', ירושלים
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש