כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

דביר, חולון
דביר (חולון)
שם המנהל/ת:שלומית אשואל
כתובת: הסיגלון 20חולון - חולון
מספר תלמידים: 0
טלפון: 03-5502474
דוא"ל: y-neotsh-hol-s@kishurim.k12.il
דביר, חולון
בית ספר ממ"ד תורני בהפרדה מגדרית והסללה של כיתות תורניות, מדעיות ות"ת.בית ספר הינו מרכז קהילתי לציבור הדתי לאומי בחולון.בית הספר ייחודי בראיית הפרט וההכלה שלו וקולט עליה כבר מזה כעשור.ממדי האקלים המיטבי של בית הספר עולים בהתמדה במבחני המיצבים בשנים.בית הספר הכפיל את עצמו ב6 השנים האחרונות וכיום מונה כ800 תלמידים כי"ר.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש