כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

הראל, כפר הרואה
הראל (כפר הרואה)
שם המנהל/ת:רחל רוט
כתובת: רחוב הפרדס ת.ד 178 - כפר הרואה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 04-6365214
דוא"ל: kfarharoe1@gmail.com
הראל, כפר הרואה
בית ספר יסודי ממלכתי דתי "הרא"ל"- כפר הרא"ה - אלישיב, הוא בית הספר הדתי היחיד בתחום המועצה האיזורית "עמק חפר". בית החינוך שואף "להכשיר את האדם... לעשותו טוב וישר" (הראי"ה). הקניית ערכים והתנהגות מוסרית, למידה מתוך שמחה, באווירה של אהבת התורה ויראת שמיים. אנו שמים לנו למטרה לפתח תלמידים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי נרחב ומשמעותי. מיצוי היכולת האישית של כל אחד ואחת. הרא"ל- "ללמוד...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש