כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

מורשת משה, רמת גן
מורשת משה (רמת גן)
שם המנהל/ת:ענבל פרקש
כתובת: רחוב האם 14 רמת גן - רמת גן
מספר תלמידים: 0
טלפון: 03-6778916
דוא"ל: inbal5034@gmail.com
מורשת משה, רמת גן
בבית הספר "מורשת משה" מאמינים בחינוך תורני וערכי מתוגבר ובחינוך למדעים. תוכנית המצוינות למדעים מתקיימת במעבדה מתקדמת ומאובזרת בדגמים, הממחישים עקרונות פיזיקליים עם התייחסות לדילמות הלכתיות .
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש