כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

מעלות משולם, רחובות
מעלות משולם (רחובות)
שם המנהל/ת:מאיר אמויאל
כתובת: שי עגנון 1 - רחובות
מספר תלמידים: 0
טלפון: 08-9353085
דוא"ל: yehuditsh444@gmail.com
מעלות משולם, רחובות
בית ספר מעלות משולם הינו בית ספר בניהול עצמי, בית ספר חרט על דגלו את נושא החקר במתודת אבירי השולחן העגול,(שיח דבור בשפה נאותה ובכללי אבירים).בית ספר יוצר שיח מיוחד עם הנהגת ההורים והקשר הוא עמוק ומשמעותי. בבית הספר יש התייחסות רבה הן למצוינים בחוגי מצוינות ואמירים והתייחסות רבה אל המאתגרים.יש עבודה חברתית סביב השעון,טיפוח תקשורת בין התלמידים בינם לבין עצמם בין התלמידים למורים ובין בית הספר לקהילה. בית ספר ללא הפסקה!
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש