כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

עציון, תל אביב
עציון (תל אביב)
שם המנהל/ת:נילי שמואלי
כתובת: ברנפלד 15 תל אביב - תל אביב
מספר תלמידים: 0
טלפון: 03-7393780
דוא"ל: arbivsh@gmail.com
עציון, תל אביב
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש