כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

רמבם, באר שבע
רמבם (באר שבע)
שם המנהל/ת:שרונה מימון
כתובת: קדושי בגדד 1 - באר שבע
מספר תלמידים: 0
טלפון: 086423310
דוא"ל: sharonamaymon@gmail.com
רמבם, באר שבע
מהו בי"ס רמב"ם בשבילי?בית חינוך ולמידה בדרכו של הרמב"ם -"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". אין אנו מחדשים תפקידינו להאיר את כל מה שיש בתוכו של כל אחד מאיתנו כמאמרו של ר' מנחם מקוצ'ק במגמה לעצב את דמותו הרוחנית של כל תלמיד ותלמיד להיות יהודי טוב בעל מידות טובות ודרך ארץ- יראי ה' ואוהבי ה' העוסקים בתורה במצוות ובהרבה גמילות חסדים .תוך הזדהות פנימית עמוקה של התכנים הנלמדים עד כדי הפיכתם לאורח חיים של התלמידים בבח...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש