כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

רמת מודיעין, חשמונאים
רמת מודיעין (חשמונאים)
שם המנהל/ת:דוד אביטל
כתובת: הכרמל 22 חשמונאים ד.נ מודיעין - חשמונאים
מספר תלמידים: 0
טלפון: 08-9761497
דוא"ל: ramatmodiim@walla.co.il
רמת מודיעין, חשמונאים
ידוע הוא שאין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. והיכן ליבו של אדם חפץ ללמוד? במקום שבו ירגיש בטחון אישי ובטחון עצמי, מקום שבו יזכה ליחס של כבוד, מקום בו יקנו לו הרגלי למידה, מקום בו יספוג ערכים מקום בו ירגיש שאיכפת לנו ממנו והוא חשוב לנו. מקום בו יכולותיו וכישוריו באים לידי ביטוי ומקדמים אותו. (מתוך דבר המנהל באתר בית ספר)
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש