כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

תחכמוני, בת ים
תחכמוני (בת ים)
שם המנהל/ת:גלית לוי
כתובת: הרצל 58 בת- ים - בת ים
מספר תלמידים: 0
טלפון: 035064261
דוא"ל: gal.levy22@gmail.com
תחכמוני, בת ים
בית ספר ממ''ד "תחכמוני" חותר לעשייה חינוכית-ערכית ממוקדת "ציונות ומצוינות" - ערכית ולימודית.מתוך כך, מחנך ביה''ס את תלמידיו לציונות מתוך תחושת שייכות לעם ישראל ,לארץ ישראל ולתורת ישראל.אנו מחנכים את התלמיד להיות רגיש לסביבה לצרכיה ונותנים לו את הכלים להשפיע עליה, תוך הרחבת פרויקט "יוצרים שינוי"בבית הספר.בד בבד, מחנך בית הספר את התלמידים למצוינות ערכית לימודית על ידי העצמת "הניגון האישי" ומתן ביטוי ל...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש