כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

דיזינגוף, תל אביב
דיזינגוף (תל אביב)
שם המנהל/ת:תומר רבי
כתובת: קפלנסקי 2 קרית שלום תל אביב - תל אביב
מספר תלמידים: 324
טלפון: 036813042
דוא"ל: tr0402@gmail.com
דיזינגוף, תל אביב
בית החינוך נמצא בצמיחה מתמדת אנו "מובילים בחינוך, מצטיינים בלמידה". בית החינוך פועל בשיתוף פעולה הורה-מורה-ילד למען קידום והצלחת הילדים והקהילה.אנו מאמינים בהפנמת ערכים בשילוב תורה עם דרך ארץ ופועלים לקדם את התחום התורני והלימודי ובכך מחזקים את האקלים המיטבי בבית החינוך.
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש