כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

טללי אורות, טל מנשה
טללי אורות (טל מנשה)
שם המנהל/ת:ויוי אהובה פיניש
כתובת: טל מנשה - טל מנשה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 046350373
דוא"ל: talaleyorot@gmail.com
טללי אורות, טל מנשה
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש