כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אריאל טלמון, טלמון
אריאל טלמון (טלמון)
שם המנהל/ת:עינן שמעון
כתובת: טלמון - טלמון
מספר תלמידים: 0
טלפון: 029709337
דוא"ל: mamad.ta@gmail.com
אריאל טלמון, טלמון
ביה"ס שוכן ביישוב הדתי 'טלמון' במערב בנימין. ביה"ס מאופיין ברובו מתלמידים הבאים ממשפחות בעלות מעמד סוציו אקונומי בינוני-גבוה. רוב מוחלט של משפחות ביה"ס הינן דתיות לאומיות מיישובי 'גוש-טלמונים'- דולב, טלמון, נריה, נחליאל.בביה"ס מתחנכים בנים מכיתה א'-ח'.בית הספר פועל במסגרת הניהול העצמי, שותף לפרוייקטים בהובלת המועצה האזורית כגון מנגנים בבנימין, ארץ בנימין, זוזו, ומפעיל מערך חוגי העשרה במסגרת התל"ן לאחר ס...
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש