כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

אהרון הרא"ה בנים, קרית שמואל, חיפה
אהרון הרא"ה בנים (קרית שמואל, חיפה)
שם המנהל/ת:רונן וייס
כתובת: פרומר דב 15, קרית שמואל, חיפה - קרית שמואל, חיפה
מספר תלמידים: 0
טלפון: 048715570
דוא"ל: ahbanim1968@gmail.com
אהרון הרא"ה בנים, קרית שמואל, חיפה
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש