כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

ממ"ד הרובע, ירושלים
ממ"ד הרובע (ירושלים)
שם המנהל/ת:אביגיל כהן
כתובת: בתי מחסה 16 - ירושלים
מספר תלמידים: 0
טלפון: 026288690
דוא"ל: avigail.cherki@gmail.com
ממ"ד הרובע, ירושלים
פעילויות עתי"ד בבית ספרינו:
תלמידים
  קיוסק עתיד (תשע"ט)  ימי הולדת (תשע"ט)  יומן עתיד (תשע"ט)  מצטיינים חודשיים (תשע"ט)  מבצע מחצית א' יחד שב... (תשע"ט)
צוות חינוכי
קהילה/הורים
  מידעון שבועי (תשע"ט)  יום ירושלים (תשע"ט)  משפחה מפצחת (תשע"ט)  יומן עתיד-משפחה מפצח... (תשע"ח)  קום והתהלך בארץ (תשע"ח)  יום ירושלים (תשע"ח)  ערבי הורים (תשע"ז)  פעילויות הורים תלמיד... (תשע"ז) לרשימה המלאה >>
  מסע ישראלי (תשע"ט)
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש